Weiter zu Nr. 31 - 65

Fredmans Sånger schwedisch und deutsch Nr. 01 – 30

FS01-sv -Bacchi Härolder med guld och beslag

Bacchi Adelsmän

Bacchi Härolder med guld och beslag,
Blir det Capitel? nej intet i dag.
Blir det intet Riddarslag?
Intet, intet säjer jag.
Varför då Kåpor och Spiror, min vän?
Jo kära hjärtandes, saken är den,
Kolmodin och Holmström sen
Sku nu bliva Adelsmän.
Nå, så säjer jag, må göra;
Värdigt Kolmodin upphöjs;
Vad Namn och Vapen skall han föra?
Jo han heter Källarcreutz,
Han heter nu von Källarcreutz.
Bacchus själv hans Vapen målar:
I rött fält en Guld-pokal,
Runt omkring ett Lövverk prålar
Med Tulpaner och Bregal,
Överst ses i gyldne strålar
Riddarns Namn och Åretal. :||:

Tvi tocka vapen vill jag inte ha!
Bacchi härolder, så granna, hur sa?
Gula kåpor, nå hurra!
Spiror med – hur sa? va ba?
Men kära hjärtans, förlåt mig jag ber;
Blevo då ej några adlade fler?
Kära hjärtans, många fler;
Holmström fick ock sitt baner.
Tag en sup på skorpan tugga;
Holmström; hör hans Adelsnamn:
Han heter nu von Ehrensugga;
Vackert barn i Bacchi famn!
Ett vackert barn i Bacchi famn!
Aldrig han Baneret mister,
Ty han kämpar i sin tro;
Bacchus själv hans Vapen ristar:
I ett gyldne fält, jo, jo!
Under tvenne oljo-kvistar
Står en Sugga vid en ho. :||:

Tvi tocka vapen! jag passar ej på
Bland Bacchi krymplingar välboren gå;
Jag vill ej hans lagrar få.
Blev ej flera än de två?
Jo kära hjärtans, ändå en god vän,
Han, Officianten med asken? ja den,
Kilberg. – Den du? ja just den;
Rör på tappen, drick igen.
Kära säg vad namnet heter.
Jo han heter Adlerstop;
Fioler, Valthorn och Trumpeter
Kring hans Vapen fästas hop,
Omkring hans Vapen fästas hop;
I rött fält ett Tennstop glimmar,
Och en Örn på locket står,
Mitt i skölden Solen strimmar,
Och i soln en Kräfta går,
Nedanför en Valfisk simmar,
Och i gapet står Gutår. :||:

Tvi tocket vapen, det ger jag åt hin!
Kräftor och Valfiskar, Örnar och Svin;
Valthorn, Flöjter, Violin.
Men vad eljest hölts för min?
Jo kära hjärtans, en Nystedt vi se,
Har uti vapnet långt mer än de tre,
Verklig mer simplicité
Än de andra adlade.
Kära säj vad namnet bliver.
Ach vad dårskap på vår ö!
Jo Ölheim han med OE skriver,
Meisner skriver bara Ö;
Ja Meisner Ölheim har med Ö.
Tvenne Tigrar skölden fatta,
Villka sig på ändan ställt,
Runt omkring ä Rankor satta,
Överst flyr en Bisvärm snällt;
Men se vapnet, se och skratta,
En blå Näsa i rött Fält. :||:

Tvi! Fader härold, så när had’ jag spytt;
Gammal familje, fast vapnet är nytt;
Stamfarn var, som man uttytt,
Noach eller Lillepytt.
Ölheim med OE det är nu då hans;
Vad har det andra för färgor och glans?
Är det prytt med hjälm och krans,
Trummor fanor pik och lans?
Kära hjärtans hur du frågar,
Vem kan repetera allt?
Jag är så törstig, du mig plågar,
Hit en sup, det är så kallt,
Tag hit en sup, det är så kallt.
Meisner Ölheims vapen, kära!
Är uti en fyrkant ställt,
Tvenne kattor skölden bära.
Hit en sup, ich hab kein geldt.
Meisner Ölheim bär med ära
En röd Näsa i blått Fält. :||:

FS01-dt -Bacchi Herolde mit goldnem Beschlag!

BACCHISCHER ADEL

“Bacchi Herolde mit goldnem Beschlag!
Ist heut Kapitel?“ “Nein, nicht diesen Tag!“
“Ist nicht heute Ritterschlag?“
“Nein, nicht heute, wenn ich‘s sag.“
“Warum Herolde? Ich frag dich erneut.“
“Holmström und Kolmodin werden ja heut,
wenn es sie nicht noch gereut,
beide endlich Adelsleut.“
“Darum kommen sie zusammen?
Ja, ich sehe, alle freut‘s.
Welch Wappen führen sie und Namen?“
Kolmodin heißt Kellercreutz,
er heißt ab nun von Kellercreutz.
Bacchus selbst sein Wappen malet,
rotes Feld mit Goldpokal,
rundherum ein Laubwerk prahlet,
Tulpen, Gartenmaterial,
und zuoberst golden strahlet
Rittername, Jahreszahl. :||:

“Ha! welch ein Wappen! Wie albern, ha ha!
Bacchi Herolde sind prächtig!“ Ja, ja.
“Gelbe Kutten!“ Ja, hurra!
“Zepter auch?“ Ja, ja! Da, da!
“Aber, mein Bester, ich bitte dich sehr,
wurde denn sonst keiner adelig mehr?“
Doch, mein Freund, noch andre mehr;
Holmström hat nun Schild und Wehr.
Nimm ‘nen Schluck und Zwieback kaue
und hör Holmströms Adelsnam‘:
Er heißet nun von Ehrensaue,
stolzer Sproß von Bacchi Stamm,
ein stolzer Sproß von Bacchi Stamm,
der sein Banner stolz besitzet,
denn sein Blut – wie er – ist blau.
Bacchus selbst sein Wappen ritzet,
und im goldnen Felde, schau,
unter zwei Ölzweigen sitzet
hinter einem Trog ‘ne Sau. :||:

“Ha, welch ein Wappen! Wie bin ich verlorn
bei Bacchi Krüppeln als Hochwohlgeborn,
unterm Lorbeerkranz verschworn.
Ist sonst keiner auserkorn?“
Doch, lieber Freund, schau nur her, schau nur her:
Der Offiziant mit dem Bäckerkorb schwer!
“Kilberg? O das freut mich sehr.“
Zapfe tapfer, trinke mehr!
“Welcher Name ist ihm eigen?“
Nun, er heißt von Adlerkrug.
Trompeten, Jägerhörner, Geigen
bilden seinen Waffenschmuck,
die bilden seinen Waffenschmuck.
Rot umrahmt ein Zinnkrug schimmert,
oben drauf ein Adler kniet,
über dem die Sonne flimmert,
unter der die Krabbe zieht,
überm Grund ein Walfisch schwimmet,
und im Schlund, da steht „Prosit“. :||:

“Ha, solche Wappen, der Teufel schlag drein!
Walfisch und Krabbe und Adler und Schwein,
Geigen, Hörner und Schalmei‘n!
Soll das alles gewesen sein?“
Nein, lieber Freund, einen Nystedt ich seh,
der hat im Wappen, soweit ich versteh,
noch viel mehr simplicité,
heilge Einfalt, jemine!
“Welcher Name wird ihm bleiben?“
Ach, der albernste, hihi,
von Bierheim, ja, mit ‘von‘ zu schreiben!
Auch Meissner schreibt sich Bierheim, sieh,
ohne ‘von‘ ein Bierheim, sieh!
Tiger Nystedts Schild flankieren,
auf den Schwänzen aufgestellt,
Ranken ihn ringsum verzieren,
Bienenschwarm darüber fällt.
Schau, es ist zum Amüsieren:
Blaue Nas im roten Feld! :||:

“Ha, Vater Herold, ich lach mich kaputt;
Wappen zwar neu, doch Geschlecht alt und gut,
Stammvater war, von edlem Blut,
Noah oder Lilliput.
Nystedt von Bierheim hat ‘von‘- Eleganz,
was hat der andre an Farbe und Glanz,
ist er geschmückt mit Helm oder Kranz,
Trommel, Fahne, Pik oder Lanz?“
Lieber Freund, wie du kannst fragen,
machst du nicht ein Ende bald?
Ich habe Durst nach all den Plagen,
einen Schnaps her, es ist kalt,
gieß einen Schnaps ein, es ist kalt.
Bierheims Waffen sozusagen
in ein Viereck sind gestellt,
seinen Schild zwei Katzen tragen.
Branntwein her, ich hab kein Geld.
Sieh an Meissner Bierheim ragen
rote Nas im blauen Feld! :||:

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS02-sv -Ordens-Härolder ta’n Edra spiror

Bacchi 1:sta Riddarslag.

Ordens-Härolder ta’n Edra spiror,
Och Stendecker trumla nu.
Bom bom bom bom med Pukor och liror!
Bacchi fest vi fira sku;
Riddare-Capitlets våta Gubbar!
Klang! Bacchus dubbar :||: Lundholm,
Brännvins-brännarn – Värdig du!

Ordens-Capitlet ingen må rubba;
Lundholm han är värdig han;
Hodie mihi, cras tibi, Gubbe,
Du uti din stjärna fann.
Riddarn Apelstubbe, Tull Inspectoren,
Klang! är friboren :||: Bacchus,
Bland hans hjältar ålderman.

Hjälte vid tunnan, stå intet flater,
Riddar-kåpan knäpp igen.
Patria ubi bene, Kamrater,
Står i stjärnan, ser du den?
Vivat semper Bacchus, glas och buteljer!
Står du och sväljer, :||: Österman?
Österman, Stolmakaren.

Främst ibland Bacchi hjältar han tråkar,
Hjälper andra i sin mull,
Men när som klotet käglorna råkar,
Dimper kägel-kungen kull.
Veni, vidi, vici, står uti stjärnan.
Klang! Bacchus ärna ’n :||: längesen.
Vivat Bacchus och var full!

Riddare, Bacchus vill Er betrakta.
Sockerbagar Halling stå.
Puka Stendecker intet så sakta,
Lyft upp pinnarne och slå.
Aut Cæsar aut nihil hans valspråk bliver.
Klang! Bacchus giver :||: Halling
Tappen till att suga på.

Än finns en stjärna målad och prickad
För Tullskrivaren Agrell.
Prompt till Norrköping varder han skickad
Som Mercurius kvick och snäll.
Semper adsum Riddarns valspråk heter,
Pukor trompeter :||: pukor!
Nu Capitlet slöts i kväll.

FS02-dt -Ordensherolde, hebt eure Zepter

BACCHI ERSTER RITTERSCHLAG.

Ordensherolde, hebt eure Zepter,
und Steindecker, trommle jetzt!
Bum bum bum bum, die Pauken schlägt er,
laßt uns feiern Bacchi Fest!
Von dem Weine naß für Bacchus stritt er,
ein edler Ritter, :||: Lundholm,
Branntweinbrenner, ehrenfest!

Störet nun nicht das Ordenskapitel,
Lundholm soll ein Ritter wer’n.
’Hodie mihi, cras tibi’ als Titel
steht auf deinem Ordensstern.
Ritter Appelstubbe, den Zollinspektoren,
– klang! – freigeboren, :||: Bacchus
wird als seinen Alderman ehrn.

Kämpe am Fasse, steh nicht im Schatten,
knöpf die Ritterkutte zu!
’Patria ubi bene’, Kameraden,
steht im Sterne. Siehest du?
’Vivat semper Bacchus’, Glas und Boutelle!
Schmierst du die Kehle, :||: Österman?
Stuhlmacher, gibst Gesäßen Ruh.

Als Bacchi Held er streitet und schanzet
und ins Grab hilft manchem Mann.
Wenn seine Kegelkugel tanzet,
fällt der König in der Bahn.
’Veni, vidi, vici’ steht in dem Sterne.
Klang! so tut gerne :||: Bacchus.
Vivat Bacchus! Trink, Österman!

Bacchus nun seine Ritter betrachte!
Zuckerbäcker Halling, halt!
Steindecker, pauke nicht gar so sachte,
schlag die Pauke mit Gewalt!
’Aut Caesar aut nihil’ der Stern erkläret.
Bacchus bescheret :||: Halling
Spund und Zapfen, wo Rebsaft wallt.

Noch einen letzten Stern man erblicket
für Zollschreiber Pehr Agrell,
der nach Norrköping wurde geschicket
wie Mercurius flink und schnell.
’Semper adsum’ trägt sein Stern als Titel.
Schließt das Kapitel :||: würdig,
Pauken, Trompeten, mit Ritornell!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS03-sv -Se menigheten

Bacchi 2:dra Riddarslag.

Se menigheten,
Hör på Trompeten,
Pukorna vid Bacchi Riddareslag;
Två Serviteurer
Bli Commendeurer
Av hans Orden denna dag;
Ordens Härolder Glock och Kämpendal
Bär sina spiror utan allt förtal.
Bom bom bom bom bom :||: Utan allt förtal.

Trohet bör lönas,
Tapperhet krönas,
Romersk dygd bör Romersk ära få,
Segrande Lansar
Bindas med kransar;
Bacchus tänker likaså;
Skattmästarn utav Orden, Kolmodin
Bär uti korset två förgyllda Svin.
Bom bom bom bom bom :||: två förgyllda Svin.

Klinga med Glasen,
Rör Orgel-basen;
Riddarena upp i Choret nu gå.
Klang Bacchus dubbar
Två käcka gubbar,
Stora hjältar bland de små.
Meissner till valspråk TOTA DIE för,
Nybom PLUS ULTRA. Hör Pukslagarn, hör.
Bom bom bom bom bom :||: Hör Pukslagarn, hör.

Undan för ropet!
Nystedt för stopet,
Planberg går som Ordens Canceller;
Truppen sig sluter,
Ordens Statuter
Joseph Israelson bär;
Ordens peruken bäres i ett skrin,
Jensen den sätter uppå Kolmodin.
Bom bom bom bom bom :||: uppå Kolmodin.

Allt skall sig skicka;
Låtom oss dricka
Friskt de nya Riddarenas skål!
Friska humeurer!
Hej Commendeurer!
Lustigt i vårt våta prål!
Orden upplivad, gammal är och vis,
Äldre än Ordo Aurei Velleris.
Bom bom bom bom bom :||: Aurei Velleris.

FS03-dt -Pauken, Trompeten!

BACCHI ZWEITER RITTERSCHLAG

Pauken, Trompeten!
Nach vorne treten
nun zu Bacchi zweitem Ritterschlag
zwei Serviteure
als Commandeure
seines Ordens diesen Tag:
Ordensherolde Glock und Kämpendal
mit ihren Zeptern stehn auch dieses Mal.
Bum bum bum bum. :||: Ja, auch dieses Mal.

Treue belohne
mit deiner Krone,
Tugend Roms mit Ehre Roms belohn!
Siegende Lanze
schmücke mit Kranze,
Bacchus, Vater und Patron!
Schatzmeister des Ordens Kolmodin
hat in dem Kreuz zwei goldne Säue drin,
bum bum bum bum, :||: goldne Säue drin.

Klingt mit dem Glase
zum Orgelbasse!
Seht, die Ritter gehn hinauf zum Chor.
Klang! Bacchus walte!
Zwei kecke Alte
treten nun als Ritter vor.
Meissner als Wahlspruch ‘Tota die’ führt,
Nybom ‘Plus ultra’. Laut die Pauken rührt!
Bum bum bum bum. :||: Laut die Pauken rührt!

Dort geht im Zuge
Nystedt mit Kruge,
dort der Ordenskanzler Planberg geht;
seht Kreuz und Kutte,
Ordensstatute,
Joseph Israelson seht!
Ordens-Perücke liegt im Schrein bereit,
Jensen sie Ritter Kolmodin verleiht,
Bum bum bum bum, :||: Kolmodin verleiht.

Alles wird werden
recht hier auf Erden.
Prost auf neuerstandne Rittermacht!
Frisch auf, Seigneure,
hei Commandeure,
hochgemut in nasser Pracht!
Orden ist neubelebt – und alt, gewiß,
alt wie der Orden von dem Goldenen Vlies,
Bum bum bum bum, :||: Goldenen Vlies.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS04-sv -Hör Pukor och Trompeter!

Riddare-Edens avläggande
i Ordens Capitlet.

Timp. – – – Hör Pukor och Trompeter!
Var Riddare står så feter,
Med rosor och guld-beslag.
I dag blir det Riddar-slag.
Timp. – – – Stig fram du Bacchi hjälte,
Knäpp igen ditt Riddar-bälte;
Och, Lundholm, stå ej så tvär;
Stig Riddare fram och svär.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar! – – – Oboe.
Lundholm var värdig! Tag stjärnan här. :||:

Timp. – – – Jag, Lundholm, jag bedyrar,
Av brännvin min hjärne yrar,
Av brännvin är all min blod,
Och flaskan är min klenod;
Timp. – – – I Stjärnan jag nu vinner,
Mitt timglas det sakta rinner.
Ach! Ach! tocken stjärna, lull!
Aj aj! om hon vor av gull!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar! – – – Oboe.
Var Apelstubbe värdig! Fall ej omkull. :||:

Timp. – – – Jag Apelstubbe lovar,
Om lyckan mig väl begåvar;
Ell’ om hon mig intet ger,
Att fäkta vid ditt baner;
Timp. – – – Jag tjänt min Kung vid bommen,
Men Bacchus min Far med gommen;
Jag skrattar inför din tron
Åt syssla och suspension.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar! – – – Oboe.
Österman var värdig! Stå rätt på skon. :||:

Timp. – – – Jag Österman allena,
Contract i min minsta sena,
Jag står nu här vid ljus,
I nattrock och i karpus;
Timp. – – – Jag svär och jag bekräftar,
Den stjärnan man på mig häftar,
Skall dingla och dangla våt;
Mitt öga det går i gråt.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar! – – – Oboe.
Agrell var värdig! Låt, Knape, låt. :||:

Timp. – – – Hör Jensen! – Vad befaller?
Hit flaskor utav kristaller!
Skattmästar-peruken fram,
Pomada, och tång och kam!
Timp. – – – Agrell han skall nu bära
Skattmästare-kors med ära.
Ja Vivat i Bacchi tjäll
Skattmästaren Pehr Agrell!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar! – – – Oboe.
Dubbningen i Capitlet slöts nu i kväll. :||:

FS04-dt -Hört Pauken und Trompeten!

DIE VEREIDIGUNG DER RITTER
im Ordenskapitel

Timp. – – – Hört Pauken und Trompeten!
Nach vorn die Ritter treten
mit Rosen und Goldbeschlag
zu einem Ritterschlag.
Timp. – – – Du Held, mit frohem Mute
knöpf zu die Ordenskutte.
Sei, Lundholm, nun ein Seigneur!
Tritt, Ritter, vor und hör!
Tromb. – – – Hört Knape spielen! – – – Oboe.
Lundholm, sei würdig! Tritt vor und schwör! :||:

Timp. – – – Ich, Lundholm, ich beteure,
mit Branntwein mein Hirn befeure!
Von Branntwein ist all mein Blut,
die Flasche mein höchstes Gut.
Timp. – – – Im Stern ich nun gewinne
’ne Sanduhr, die sachte rinne.
Ach, ach! Ordensstern, so hold,
so kostbar wie pures Gold!
Tromb. – – – Hört Knape spielen! – – – Oboe.
Sei, Appelstubbe, würdig! Sei Trunkenbold! :||:

Timp. – – – Ich, Appelstubb’, verspreche,
ob mir das Glücke lächle
und ob es auch gräme mir,
zu fechten unter dem Panier!
Timp. – – – Ich dien’ dem König am Zolle
und Bacchus mit meiner Molle.
Ich lache vor seinem Thron
über Arbeit und Suspension.
Tromb. – – – Hört Knape spielen! – – – Oboe.
Österman, sei würdig! Schwank nicht, mein Sohn! :||:

Timp. – – – Ich, Österman, alleine
dem Wein weihe meine Gebeine,
bin fröhlich und guten Muts
in Hausrock und Kapuz.
Timp. – – – Ich schwör mit meinem Blute:
Der Stern an meiner Kutte
soll schlingern und werden naß,
mein Aug weint beim leeren Glas.
Tromb. – – – Hört Knape spielen! – – – Oboe.
Agrell, sei würdig! Laß, Knape, laß! :||:

Timp. – – – Hör, Jensen! Was befehlen?
Bring Flaschen, unsere Juwelen,
und bring die Perücke, Kamrad,
und Kamm, Zange und Pomad!
Timp. – – – Agrell, so trag mit Würde
Schatzmeisterkreuzes Bürde!
Ja, vivat an Bacchi Quell
Schatzmeister Pehr Agrell!
Tromb. – – – Hört Knape spielen! – – – Oboe.
Die Feier endet mit Ritornell. :||:

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS05-sv -Min Herre!

Min Herre!
Så ofta jag äger ledighet, försummar jag ej att tillskriva M. H. som en kär vän; men mina brev bliva, i anseende till mitt myckna arbete för min Konung, hans krono och landom, icke så lustiga och glada som jag önskade, utan lika så matta som min tankegåva denna postdag, ty jag har sorg! Si! för detta Notarien vid Södre Förstads Kämnärs-rätt, sedermera Primarie Kämnären vid Norre Förstads Västra Kämnärs-rätt, samt Härolden vid Bacchi Ordens Capitel, Herr Johan Glock, är med döden avgången i början av denna månad; efter vilken Herre och Man Parentation kommer att hållas d. 11 nästk. Aug. av Ceremoni-mästaren, Ordens Parentatoren, Oratorn och constituerade Dansmästaren i Choret, Janke Jensen. Härvid bliver minsta prakt som är möjelig; ingen Procession med buller och larm, utan endast knäppning på pukorna, då Ordens Baneret bäres av den Härolden som utnämnes efter Glock. Här gissas på åtskilliga, som kunna anses värdiga att intaga vår Dödas ämbete i Capitlet; man undrar vem lotten faller på, i anseende därtill att Härolds Ämbetet är en Poste d’honneur, så vida de äro förklarade lika med Riddare av högbemälte orden. Vår avledne Härolds förtjänster äro dråpelige i Bacchi rike, och hans grift hedras med druvor och Cantater, hans aska bestänkes med Hoglands-vin och Öl. Klockorna skola klämta i Templet, och därefter Oratorn stiga upp och hålla ett till ämnet lämpeligt tal, varefter hela Festen slutas med en Elegie eller sorgelig Cantat om des avgång, några Kväden om Bacchi safter, och Rusige Mäns Glädje och Raglande Qvinnors Tankespel, om Världs-bekymrets förakt vid glas och buteljer, och om den himmel som välver över Bacchi Länder.

Jag torde uppmuntra M. H. med några av Ordensbröderne vid detta tillfälle författade gravcypresser; till exempel:

(a)
Dyrbart Afton-offer vid för detta Härolden i Bacchi Riddare-Capitel Herr Joh. Glocks öppnade och tillslutne Grifte chor, upptänt på Gröna Jägaren emot morgonen vid Solenes uppgång d. 9 Julii 1770, av Von Bercho, Commendeur.

Så vandra våre Store män
Ur ljuset in i skuggan;
Här ligger denne Riddaren
Utav Förgyllda Suggan
I gravens mörka vinkel gömd
Och svept i bara kransar.
Förträfflig man och vittberömd
I Bacchi lek och dansar!

Din Härolds Spira brytes av
Av mig och dig och döden,
Din Flaska krossas på din grav
Och klingar dina öden;
Var droppa till den sista tår,
Som sprids i blanka strålar,
Din vinter, sommar, höst och vår,
Din dag och afton målar.

(b)
Välment Sorgesyn, imaginations-vis förklarad vid Häroldens i Bacchi Ordens-Capitel Johan Glocks avgång från jordklotet, av von Ehrensugga, om aftonen på Förgyllda Draken d. 11 Julii 1770.

Se svarta böljans vita drägg,
Ack se hur Charon stretar!
Han vrider vattnet ur sitt skägg,
Och med sin båt arbetar;
Med åran vill han vågen slå,
Men vågen slår tillbaka,
Och himlens fönster öppna stå,
Och alla skyar braka.

Förgänglighetens fält jag ser,
Fast mörkret mig förblindar,
Min Glock i Charons båt går ner,
Och vräks av storm och vindar.
Farväl med vin och dubbelt-öl!
Och bort med glas i handen!
Rättnu min vän så är din köl
Vid Eliseiska stranden.

(c)
En gyldne och blomsterrik urna, enfaldeligen nedsatt på de Eliseiska Fälten, den åttonde dagen i hömånaden 1770, in Tumulo Glockii, av Kämpendal, nuvarande Första Härolden i Bacchi Ordens-Capitel.

Så slår min Glock nu locket till
Uppå sitt stop och vandrar,
Varthän, jag icke veta vill;
Gutår! jag dig ej klandrar;
Du har förfall, du måste dö,
Och skiljas från vår lusta,
Men vi med glas på denna ö
Ditt lov i klunkar pusta.

Du druckit så din saft till slut,
Så lärt din druva pressa,
Att varma oljan rinner ut
Uppå din kalla hjässa.
Din hydda var så våt i dag,
Jag kan dig ej befria,
Så våt, att döden vid sitt slag
Har rostat full sin lia.

Men ack! din tunga, hur var hon?
I bara honung guten;
Och bäst du stod vid Bacchi tron,
Hur blev hon stum och sluten!
Hur blekna dina läppar av,
Och ingen sötma kände!
Hur blev ditt paradis din grav,
Och vällust ditt elände!

Välan gutår! min döde bror!
Din skål, gutår i graven!
Jag tumlar i ditt grifte-kor,
Och raglar med prestaven;
Men törsten är ej mer ditt kval.
Min hjärne nu förbryllas.
Din urna skall av Kämpendal
Med vin och blomster fyllas.

FS05-dt -Mein Herr!

Mein Herr!
So oft ich dazu Gelegenheit habe, versäume ich nicht, Ihnen zu schreiben als einem lieben Freund; aber meine Briefe werden, in Anbetracht der vielen Arbeit für meinen König und dessen Krone und Reich, nicht so lustig und heiter, wie ich es wünschte, sondern ebenso matt wie meine Gedanken an diesem Posttag, denn ich traure! Sehen Sie, der vormalige Notarius am Gericht der südlichen Vorstadt und spätere Primarius am Gericht der nördlichen Vorstadt, Herold in Bacchi Ordenskapitel, Herr Johann Glock, ist Anfang dieses Monats mit dem Tode abgetreten; zu seinem Gedächtnis wird nun am 11. August eine Feierlichkeit abgehalten vom Zeremonienmeister, Orator des Ordens und Tanzmeister im Chore, Janke Jensen. Hierbei wird so wenig Prunk stattfinden wie möglich; keine Prozession mit Lärm und Getöse, nicht der leiseste Paukenschlag, wenn der neue Herold das Ordensbanner trägt. Es werden verschiedene Personen genannt, die für würdig angesehen werden könnten, das Amt unseres Verstorbenen im Capitel weiterzuführen; man rätselt, auf welchen von ihnen das Los fallen könnte, im Hinblick darauf, daß das Amt des Herolds ein Poste d’honneur ist, sofern die Kandidaten den Rittern des genannten hochangesehenen Ordens gleichgestellt sind. Die Verdienste unseres dahingeschiedenen Herolds sind vortrefflich in Bacchi Reich, und seine Gruft wird geehrt mit Trauben und Cantaten und seine Asche benetzt mit Hoglandswein und Bier.Die Glocken sollen läuten im Tempel, danach soll sich der Orator erheben und eine dem Anlaß angemessene Rede halten, worauf die Feier schließt mit einer Elegie oder einer Trauerkantate sowie einigen Gedichten über Bacchi Säfte und die Freuden berauschter Männer und die Gedankenspiele taumelnder Frauen, über die Verachtung des Kummers der Welt bei Glas und Bouteille und über den Himmel, der sich über den Ländern des Bacchus wölbt.

Ich möchte Sie mit einigen der von den Ordensbrüdern bei dieser Gelegenheit verfaßten Grabzypressen ermuntern, zum Beispiel:

(a)
Teures Abendopfer beim verschlossenen
Grabgewölbe Herrn Joh. Glocks, vormaligen Herolds in Bacchi Ritter-Capitel, angezündet im “Grünen Jäger” bei Sonnenaufgang, am 9. Juli 1770, vom Commendeur von Bercho.

So wandern unsere Helden dann
vom Lichte in das Dunkel.
Hier liegt nun dieser Rittersmann
in goldner Sau Gefunkel
und fahl im Grabeswinkel glimmt,
gehüllt in nichts als Kränzen,
ein Mann, vortrefflich, weitberühmt,
in Bacchi Spiel und Tänzen.

Gebrochen wird dein Heroldstab
von mir, von dir, vom Tode,
auch deine Flasche überm Grab!
Sie singt die Schicksals-Ode.
Ein jeder Tropfen, da du starbst,
verbreitet blanke Strahlen,
um Winter, Sommer, Frühling, Herbst
und Nacht und Tag zu malen.

(b)
Hoffnungsvolle Trauervision, bei Johann Glocks, Bacchi Ordens-Capitels Herolds, Abgang von der Erdkugel, kundgetan von Herrn von Ehrensau, im Vergoldeten Drachen am Abend des 11. Juli 1770.

Schau schwarzer Welle weißen Kamm,
Sieh, Charon auf ihm reitet,
wringt seinen Bart wie einen Schwamm
und mit dem Boot arbeitet.
Sein Ruder schlägt die Woge wild,
die Woge, sie schlägt wieder;
aus Himmels offnem Fenster quillt
ein Schauer prasselnd nieder.

Vergänglichkeit, dein Feld sich zeigt,
dein Schwarz läßt mich erblinden,
mein Glock in Charons Nachen steigt
vom Sturm verschluckt und Winden.
Lebwohl mit Doppelbier und Wein,
mit Gläsern in den Händen!
Dein Kiel, mein Freund, schon bald wird sein
an elysee‘schen Stränden.

(c)
Eine goldene und blumenreiche Urne, in heiliger Einfalt beigesetzt auf den Elysischen Feldern, am achten Tage im Heumond 1770 in Tumulo Glockii, von Kämpendal, dem derzeitigen Ersten Herold des Bacchi Ordenskapitel.

So schlägt mein Glock den Deckel zu
am Humpen, um zu wandern.
Wohin? Wo du hast Rast und Ruh
als Schatten unter andern.
Prosit! Dein Weg führt zum Verfall,
wird dich der Lust entrücken;
doch prusten wir im Erdental
dein Lob in tausend Schlücken.

Getrunken hast du deinen Saft,
gelernt die Traube pressen
gewissenhaft mit Kunst und Kraft,
um deinen Schlund zu nässen.
Die Hülle ist an diesem Tag
vom Weine naß und mostig,
so daß dem Tod beim Sensenschlag
das Sensenblatt wird rostig.

Ach! deine Zunge ward zum Lohn
vom Honige umgossen,
und als du standst vor Bacchi Thron,
wie war sie stumm verschlossen!
Wie bleich die Lippen, schmal und schlapp,
die Süße nun entbehrten!
Wie sich das Paradies zum Grab
und Lust in Elend kehrten!

Wohlauf! Prosit, mein Bruderherz!
Ich trink auf dich am Grabe,
betrete deine Gruft mit Schmerz
und wanke mit dem Stabe.
Der Durst macht dir nicht länger Qual,
mir will er ‘s Hirn verdummen;
die Urne wird von Kämpendal
gefüllt mit Wein und Blumen.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS06-sv -Hör klockorna med ängsligt dån

Över Brännvinsbrännaren Lundholm.
Hör klockorna med ängsligt dån
De ringa för en Bacchi son,
För riddarn Lundholm där i vrån,
Av döden uppsluken!
Se ordensperuken,
Se stjärnan på’n!

Hör klockorna vid mörksens tull!
Sov, gamle Lundholm, sov lull lull!
Cupido sjunger vid din mull.
Om nånsin din maka
Skull’ kysst dig på haka,
Hon blivit full.

Din morgonsol brann sällan klar,
Din middag blott en skymning var,
Din näsa aftonrodnan bar;
Så rödlätt och trinder
Av mörkblåa kinder
Hon skugga bar.

Så slås din kammardörr i lås
Din ordenskåpa, kors och krås
I jorden multna och förgås
Din kista man rörer.
Ta i, kommendörer,
Trumpetare, blås!

FS06-dt -Hör Glocken mit angstvollem Ton

ÜBER DEN BRANNTWEINBRENNER LUNDHOLM.
Hör Glocken mit angstvollem Ton!
Sie läuten einem Bacchi Sohn,
gebahrt liegt Ritter Lundholm schon;
ihn schlug Todes Tücke.
Sieh, Ordensperücke
und Stern als Lohn!

Hör Glocken dort am finstren Zoll!
Schlaf, alter Lundholm, schlafe wohl!
Cupidos Sang für dich erscholl.
Wenn je deine Liebste
die Wange dir küßte,
dann war sie voll.

Deine Morgensonn brannt’ selten klar,
dein Mittag bloß ein Dämmern war,
deine Nase Abendrot gebar,
von Schatten behangen
der blauroten Wangen
und stolz fürwahr.

So fällt deine Kammertür ins Schloß,
und Kreuz und Kutte, Hemd und Hos
vermodern unter Mull und Moos.
Hebt Sarg, Commandeure!
Trompeten man höre,
Fanfarenstoß!
Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS07-sv -Kärlek och Bacchus helgas min skål

Till Kärleken och Bacchus.

Kärlek och Bacchus helgas min skål –
Bägge sku firas av ungdom och ålder.
En ger jag hjärtat, den andra min bål,
ty Bacchus ger Astrild härolder.
Femton års flicka och fuller pokal
Är vad i världen helst mig behagar!
Ack vad jag önskar uti min dagar
Hos Venus bli fänrik, hos Bacchus korpral.

FS07-dt -Venus und Bacchus weih ich den Schluck

AN VENUS UND BACCHUS

Venus und Bacchus weih ich den Schluck –
beiden wir folgen im holdesten Solde.
Sie führt mein Herz und er meinen Krug,
ja, Bacchus gibt Amor Herolde.
Mädchen mit fünfzehn und voller Pokal
sind in der Welt mein größtes Behagen.
Ach, könnt ich werden je in meinen Tagen
bei Venus ein Fähnrich, bei Bacchus Korp’ral!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS08-sv -Önskan av en Bacchi Man.

Önskan av en Bacchi Man.

Ach om vi hade, god’ vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa,
Och att vid såstången vi voro två,
Som hade lov till att supa!
Vi skulle ligga, Gud signe Guds lån!
Jag och kamraten med tungan i sån.
Ach! om vi hade, god’ vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Ja! fast den sån vore tunger som bly,
Skull’ han bli lätt till att bära;
Jag skull’ med krafter och rosende hy
Lyfta min börda och svära;
Och min kamrat skulle ta mig i famn,
Dansa med stången och sjunga mitt namn.
Ach! om vi hade, god’ vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Ej på trehundrade steg någon själ,
Nej ingen käft på trehundra;
Nej våra portar skull’ stängas så väl,
Ingen skull’ bulta och dundra;
Bulta nå’n dit, skull’ vi lyfta vår stång,
Fäkta som bröder och dö på en gång.
Ach! om vi hade, god’ vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

Båd’ uti urväder, solsken och slask,
Dunder och blixt och i torka,
Ja om från himlen föll änglar pladask
Neder i sån, skull’ vi orka,
Orka att slås, köra opp dem till mån,
Taga basunen och dricka ur sån.
Ack! om vi hade, god’ vänner, en Så
Ungerskt vin för vår strupa!

FS08-dt -Ach, wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff

WUNSCH EINES BACCHUSJÜNGERS

Ach, wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff
ungarisch Wein, uns zu laben,
trügen wir es mit der Tragstange brav,
lobeten froh Gottes Gaben,
dieneten freudig Bacchus als Sklav,
lägen flach mit der Zunge am Schaff!
Ach! wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff
ungarisch Wein, uns zu laben!

Wäre das Schaff auch schwer wie von Blei,
trüg ich‘s doch leicht und mit Würde,
fühlte mich rüstig und rosig dabei,
nähme auf mich Bacchi Bürde,
und mein Kumpan mir sänge zum Preis
und mit der Tragstange tanzte im Kreis.
Ach! wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff
ungarisch Wein, uns zu laben!

Nicht auf dreihundert Schritt eine Seel’
dürfte sich nähern uns Zechern,
ja, auch nicht eine durstige Kehl’
dürfte uns stören beim Bechern;
käme doch einer, wir nähmen die Stang,
wacker zu fechten im klirrenden Gang.
Ach! wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff
ungarisch Wein, uns zu laben!

Ob es wär Sonne, ob Regen, ob Schnee,
Donner und Blitz oder Dürre,
fielen vom Himmel selbst Engel, juchhe,
in unser Schaff mit Geschwirre,
jagten wir sie in ihr himmlisches Haff,
bliesen Posaunen und tränken vom Schaff.
Ach! wenn wir hätten, o Freunde, ein Schaff
ungarisch Wein, uns zu laben!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS09-sv -Nå ödmjukaste tjänare, gunstig Herr Värd!

MÅLTIDS-SÅNG.

Nå ödmjukaste tjänare, gunstig Herr Värd!
Klang! en klunk uppå Skinkan innan Steken blir skärd.
Vad den Soppan den var delikat utan flärd,
Och de Frikadellerna, charmanta Herr Värd!
Sill-salaten förträfflig med äpplen och lök!
Delicieux den Kalkonen i sin flottiga rök!
Maken Bringa näpplig finns i Konungens Kök!
Råga mer i glasen, och den Punschen försök.
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
Buga oss.
Chor. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig Herr Värd!
Den skålen blir dig tillkänd, tömd och förärd.

Nå så klang för de Sköna, än ryker vår Bål;
Klang! min nådiga, drick och stäm nu in i vårt skrål.
Har den äran dricka gunstiga Herrarnas skål.
Klinga granne, press i bottn, drick vad du tål.
Min Herr Bredström ödmjukaste tjänare! – Tack.
Skål Högädle Herr Rådman! Det var kostelig Rack.
Min Herr Tullförvaltare, förlåt mig jag drack.
Vad den varma Punschen är storståtelig! ack!
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
Buga oss.
Chor. Klang! J Skönheter, se ännu ryker vår bål,
Med sleven full av rack, Citroner och prål.

Din ödmjukaste tjänare dricker dig till;
Klang! en klunk lilla Iris, vill du blott som jag vill,
Skall vår brudsäng bäddas så där medio April,
Och Fiolerna sku drilla, drill uppå drill;
Men den handen som detta mitt hjärta försmår,
Och det ögat som sneglar nu på mig – du förstår,
Och det vackra bröstet som nu sväller – gutår!
Skall väl tryckas till min ömma famn nästa år.
Samtlige vänner kring denna Bål
Ha den äran vid Fru Värdinnans skål
Buga oss.
Chor. Din ödmjukaste tjänare dricker dig till
Ett styckfat fullt i botten – hit med en Sill!

FS09-dt -Gehorsamster Diener, verehrter Herr Wirt!

TISCHLIED

Gehorsamster Diener, verehrter Herr Wirt!
Klang! ein Schluck auf den Schinken, eh’ der Braten seziert.
Delikat war die Suppe, nicht unnütz verziert,
und die Frikadellen – charmant, mein Herr Wirt!
Sill-Salat, mit Äpfeln und Zwiebeln und Lauch!
Deliziös dieser Truthahn in dem fettigen Rauch!
Kaum in Königs Küche gibt‘s ‘ne Brust so erlaucht!
Nun die Schöpfkellen tief in den Punsch eingetaucht!
Freunde, vereint alle rund um die Bowl’,
laßt uns trinken auf Frau Wirtins Wohl
tiefgeneigt!
Chor. Gehorsamster Diener, verehrter Herr Wirt!
Der Schluck sei ergebenst dir dediziert.

Ein Prosit den Schönen, noch raucht unsre Bowl’;
meine Gnädige, trink und stimm ein ins Gejohl’.
Auf alle uns günstigen Herren! Zum Wohl!
Herr Nachbar, erhebt euer Glas! Prost und Skål!
Mein Herr Bredström, gehorsamster Diener! Gu’n Tag!
Euer Wohl, edler Ratsherr! Welch köstlich’ Arrak!
Herr Zollsekretär! O vergebt, daß ich trank.
Der Punsch, warm und gut, excellent! Vielen Dank!
Freunde, vereint alle rund um die Bowl’,
laßt uns trinken auf Frau Wirtins Wohl
tiefgeneigt!
Chor. Klang! Ihr Schönen, seht her, noch raucht unsre Bowl’,
mit Kellen, von Arrak und Zitronen voll.

Dein gehorsamster Diener! Auf dich trink ich still.
Klang! ein Schluck, kleine Iris. Wenn du willst, wie ich will,
dann wird unser Brautbett gemacht im April,
und Geigen dann singen im trillernden Spiel;
doch die Hand, die mein Herz noch verschmäht und sich wehrt,
und dein Aug, das mir zublinkt und mich Armen betört,
deine schwellende Brust, ach so schön und begehrt,
im nächsten Jahr, hoff ich, der meinen gehört.
Freunde, vereint alle rund um die Bowl’,
laßt uns trinken auf Frau Wirtins Wohl
tiefgeneigt!
Chor. Dein gehorsamster Diener! Auf dich trink ich still
ein Faß bis zum Boden – her mit dem Sill!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS10-sv -Supa klockan över tolv

Supa klockan över tolv;
Leva bland förryckta
Jorden är mitt kammargolv;
Solen är min lykta!
Jag bryr mig om ingenting,
Blott att hjärnen löper kring,
Löper kring
Löper kring
Löper kring
Löper kring,
Intill dess hon domnar,
Och jag fattig somnar.

I min farfars gamla rock,
Hål uppå armbågen,
Står jag bland en lustig flock,
Super bara rågen,
Tar mig ur de vackra krus
Morgon-, middags-, afton-rus
Afton-rus
Afton-rus
Afton-rus
Afton-rus.
Och så blir jag röder
Som de äkta bröder.

Stode salig far min opp
Och mig hörde hicka,
Sade han: min gosse, opp!
Vi sku brorskål dricka.
Ja min bror, så svarte jag:
Drick med mig till ljusan dag,
Ljusan dag
Ljusan dag
Ljusan dag
Ljusan dag,
Sedan må du ila
Åter till din villa.

Bleve jag en riker man,
Finge mynt i pungen,
Skulle jag till jul, min sann,
Klä mig grann som kungen,
Köpa mig förr’n någon tror
Rock och väst och nya skor,
Nya skor
Nya skor
Nya skor
Nya skor,
Och så pung i håret
Och så ur på låret.

Men min strupe vill bli full,
Tål ej denna torken;
Guld ej annat är än mull,
Gubbar ta ur korken;
Låtom oss i ro och fred
Svälja sista klunken ned,
Klunken ned
Klunken ned
Klunken ned
Klunken ned,
Och oss sedan döda
I det våta röda.

FS10-dt -Saufen bis nach Mitternacht

Saufen bis nach Mitternacht,
leben als Verrückter!
Erd ist mir als Bett gemacht
Sonne ist mein Lüster.
Nichts schert mich noch macht mich bang,
wenn mein Hirn nur bleibt in Gang
bleibt in Gang
bleibt in Gang
bleibt in Gang
bleibt in Gang,
bis die Nacht wird schummern,
und ich werde schlummern.

In Großvaters altem Rock
Loch am Ellenbogen,
bin in froher Runde doch,
saufe Schnaps vom Roggen
saug aus Krügelein heraus
Morgen-, Tag- und Abendrausch
Abendrausch
Abendrausch
Abendrausch
Abendrausch,
rot vom Branntweinbade
wie ein Schnapskamrade.

Stünd mein sel’ger Vater auf,
säh mein Gläschen blinken,
sagte er: “Mein Sohn, wohlauf!
Bruder, laß uns, trinken!”
“Ja, mein Bruder”, sagte ich,
“trink mit mir bis Tageslicht
Tageslicht
Tageslicht
Tageslicht
Tageslicht,
alsdann magst du eilen
und im Grabe weilen.”

Wäre ich ein reicher Mann
und mein Geldsack trächtig,
zög ich mich zu Weihnacht an
wie ein König prächtig,
kaufte mir in aller Ruh
Rock und Weste, neue Schuh
neue Schuh
neue Schuh
neue Schuh
neue Schuh,
Knoten als Frisur hätt
und am Bauch ’ne Uhr hätt.

Meine Kehle liebt es voll,
aber Staub verschmähet;
nichts als Staub ist alles Gold.
Brüder, Korken drehet!
Trinken wir – dann ist’s genug –
unsren allerletzten Schluck
letzten Schluck
letzten Schluck
letzten Schluck
letzten Schluck,
ehe wir erblassen
in den roten Wassern.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS11-sv -Portugal, Spanjen,

Portugal, Spanjen,
Stora Britanjen,
Ack, om jag ägde de kronor i kväll
Uppå min hjässa,
Skull’ en prinsessa
Villa i famnen liksom en mamsell,
Jag och min lilla
Somna så stilla.
Av mina björnar jag böd då farväl.

Pukor, raketer,
Pukor, trumpeter
Skulle oss väcka med dån och med knall,
Våra drabanter
Spela sitt lanter,
Dricka vår skål utur krus av kristall.
Jag skull’ ock dricka.
Vivat, min flicka!
Sen skull’ det smälla, tills dagen blev all.

Ostron jag väljer,
Rhenska buteljer
Skulle min drottning och jag tömma ut,
Pudding med russin,
Våfflor ett dussin
Bleve vår frukost, en kallsup till slut.
Skönaste knaster
Hundra piaster
Skålpundet kosta skull’ uti minut.

Skål, kamerater,
Generalstater,
Helige fader i Rom och ditt ätt!
Slut på min mässa,
Farväl, prinsessa!
Kronan är borta, hon kom också lätt.
Ände på psalmen!
Jag går till Malmen
Och på kredit tar en sup och kotlett.

FS11-dt -Portugal, Spanien,

Portugal, Spanien,
großes Britannien,
ach, wenn ich hätt deren Kron’ und Juwel,
und ich besäße
eine Prinzesse
in meinem Arm ruhend wie ‘ne Mamsell!
Friedlich wir schliefen,
ich und mein Liebchen,
Abschied den Gläub’gern ich gäb auf der Stell.

Bomben, Raketen,
Pauken, Trompeten
würden uns wecken mit Donner und Knall;
unsre Trabanten
und die Vaganten
auf unser Wohl tränken aus dem Kristall;
Gläser ich kippte:
Vivat Geliebte!
Dann ließ’ ich’s krachen, bis der Tag wäre all.

Austern ich wähle,
rhein‘sche Bouteille
leerten meine Kön’gin und ich wohlgemut;
Pudding, Rosinen,
Waffeln, Pralinen
gäb es zum Frühstück, dann Schnaps, kalt und gut,
und besten Knaster;
hundert Piaster
kostete’s Frühstück in jeder Minut.

Prost, Kameraden,
Generalstaaten,
Heiliger Vater in Rom auch, prosit!
Schluß mit der Messe,
leb wohl, Prinzesse!
Krone, die leicht ich erhielt, bin ich quitt.
Schluß mit den Psalmen!
Ich geh zum Malmen
und kauf mir Schnaps und Kotlett auf Kredit.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS12-sv -Venus, Minerva

Venus, Minerva,
Mars bland de djärva,
Han som med trummor och döden går på,
Pallas och Clio,
Muserne Nio,
Jupiter, Pluto, Apollo också,
Gudar, Gudinnor,
Hjältar, Hjältinnor,
Hela Olympen gutår i min vrå!

Eder till ära
Törs jag begära
Av edra nåder den lycka och grace,
Utan att ljuga,
Att i min stuga
Hålla till godo ett litet Kalas;
Värden är ringa;
Skinka och bringa,
Pepparrot, senap och vin några glas.

Bacchus han språka
Hur han skull åka
Uti en vagn med Pan och Sylvan;
Phoebus ej mäktar,
Han sig ursäktar,
Gubben har durchlopp och dras med kvartan;
Ja, Melpomene
Har ont i bene;
Fröken dock skicka mig en Parmesan.

Juno har snuva,
Nattrock och huva
Ärna Gudinnan att kläda sig i;
Jag blev villrådig,
Dock var hon nådig
Sade, jag kommer uti chauve-souris.
Vördnad i hjärta,
Bävan och smärta!
Gudar, Gudinnor, kom gören parti.

Men, jag mig stärker,
Fast jag förmärker,
Att från Olympen är icke en själ.
Sorgen å sido!
Bacchus! Cupido!
När jag har Er, jag ej ledsnar ihjäl.
Lappri i skymfen!
Strunt i Olympen!
Tyst! jag nu somnar så roligt. Farväl!

FS12-dt -Venus, Minerva

Venus, Minerva,
Mars, dem Verderber,
dem, der mit Trommel und Tod geht einher,
Pallas und Io,
auch Muse Clio,
Pluto, Apollo und selbst Jupiter,
Göttern und Helden
will ich vermelden:
Prosit! heut geb ich euch freien Verzehr.

Euch zu verehren
laßt mich begehren
von euren Gnaden das Glück und die Grace,
und habt die Güte
in meiner Hütte
reichlich zu trinken aus Bütte und Faß.
Essen und Trinken!
Brüstchen und Schinken,
Meerrettich, Senf, dazu Wein, ein paar Glas!

Bacchus erkläret,
wie er heut fähret
in einem Wagen mit Pan und Sylvan;
Phoebus doch fehlet,
den Alten quälet
Durchfall, der warf ihn heut nacht aus der Bahn.
Auch Melpomene
geht es nicht bene.
Bringt mir, mein Fräulein, noch mehr Parmesan.

Juno hat Schnupfen!
Hausrock hat Tupfen –
wie er sie kleidet, wie steht er ihr gut!
Ich bin beklommen:
Wird sie wohl kommen
mit ihrem neuesten Fledermaushut?
Habe im Herzen
Sorgen und Schmerzen.
Göttinnen, Götter, beruhigt mein Blut!

Doch ich mich stärke,
denn ich bemerke
keinen Olympier, ob Mars, ob Apoll.
Alles perdido!
Bacchus! Cupido!
Habe ich euch, so vergeß ich den Groll.
Himmel und Wetter!
Pfeif auf die Götter!
Still! da kommt Morpheus! Adieu und lebt wohl!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS13-sv -Det var rätt kuriöst.

Klubben.

Det var rätt kuriöst. I går aftons så satt vi och talte om finansverkets nuvarande tillstånd,
sedan kursen blivit reglerad till al pari. Det supponerades av en viss, att du vore bank och låge uti Munkens trappor, jag krånglade mig
upp till dig efter vederbörligt tillstånd, in bona fide ger jag dig min ägo i underpant – du vill, men jag kan inte, jag kan, men du vill inte: skulle du då blott för omöjlighetens skull
skuffa mig utför åt Lokatten och de trapplösa trapporna?

Lokatten, Lokatten! Min frände, gutår!
Där finnas fioler och jungfrur på spår.
I fönster, i gluggar, i vinklar och vrår
En kjortel, en båtsman och kärleken rår.

Vad frågar jag efter finans och balans,
Blott fyrken och flaskan och jag gå i dans!
Medborgare, bank, al pari och fan,
De kvitta mig lika, blott öl finns i stan.

Men Italien – se nu – Holland, Spanien: månne deras politiska byggnad i anseende till Achiska freden, Westfaliska freden, Concilium Tridentinum, Börsen och Inkvisitionen kan äga bestånd?

Består du mig brännvin och pipor och krus,
Jag aktar en krona liksom en kardus,
Karduser som kronor och siffror som null,
Westfaliska skinkor som spiror och gull.

Jag skattar min flaska och sjunger min ton,
En öltunna mer än en kungelig tron,
Men finge jag råda, skull’ dagligt i söl
Båd’ kung och minister få simma i öl.

FS13-dt -Das war recht kurios.

DER KLUB

Das war recht kurios. Gestern abend saßen wir beisammen und sprachen vom derzeitigen Zustand der Staatsfinanzen, seitdem der Kurs auf al pari reguliert ist. Einer setzte den Fall, du wärst Bank und lägst an Munkens Treppen, ich aber in ebensolchem Zustand kröche hinauf zu dir; in bona fide geb ich dir mein Eigentum zum Unterpfand – ich kann, aber du willst nicht, du willst, aber ich kann nicht: Würdest du dann wegen dieser Unmöglichkeit mich die stufenlosen Treppen zum Krug Zum Luchs hinunter stoßen?

Im Luchse, im Luchse, da kehren wir ein,
da findet man Geigen und Mädchen und Wein!
In Luken und Ecken, in jedem Geviert,
ein Röcklein, ein Bootsmann – und Liebe regiert.

Was frage ich denn nach Finanz und Bilanz,
wenn Taler und Flaschen und ich sind beim Tanz?
Die Bank und al pari, zum Teufel damit,
solang es für uns genug Bier gibt. Prosit!

Aber Italien – schau – Holland, Spanien: Wird wohl deren politisches Gebäude in Ansehung des Friedens von Aachen, des Westfälischen Friedens, des Konzils von Trient, der Börse und der Heiligen Inquisition Bestand haben?

Kredenzt du mir Branntwein und Bier und Tabak?
Ich achte ein Zepter wie Knaster im Sack,
den Knaster wie Kronen, die Zahlen wie Null,
westfälische Schinken wie Gold und Schatull.

Ich lobe die Flasche mit klingendem Sang,
ein Bierfaß noch mehr als Königes Rang,
und könnt ich befehlen, wär fortan Manier:
Minister und König solln schwimmen in Bier.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS14-sv -Hade jag sextusende daler

Hade jag sextusende daler
I kvartaler :||:
Och en tunna guld i arv,
Si då skulle jag hålla baler,
Med pokaler :||:
Glömma bort vårt tidevarv.
Men framför allt så skulle jag dricka,
Och så nicka,
Och så hicka,
Och så dricka,
Glömma världens små besvär.

Löpare och Kusk och Lakejer,
Som jag säjer, :||:
Skulle jag då också ha,
Mumsa Nebbens kräft-pastejer,
Jag ej väjer, :||:
Ropa natt och dag hurra.
Men framför allt &c.

Jag skull sätta hatt på min hjässe,
Ta på Esse’, :||:
Kungen, Femman, vinna till slut;
Gubbar, sen som riker en bjässe
på intresse :||:
Låna mina pengar ut;
Men framför allt &c.

Handla, vandla skull jag så frier,
Rederier, :||:
Stora skepp i Ocean,
Köpa mig sen gods i partier,
Säterier, :||:
Röda grindar kring vår plan.
Men framför allt &c.

Min paulun med blomster och kransar,
Gröna fransar, :||:
Och blompottor ovanpå.
Hjärtat i mig spritter och dansar,
Jag mig ansar, :||:
Till min brud dit vill jag gå.
Men framför allt &c.

Ach hur lätt ett ord skull mig vinna!
Tjänarinna, :||:
Hur mår du min söta man?
Hjärtat börjar darra och brinna;
Min gudinna, :||:
Krama mig så ömt du kan.
Men framför allt &c.

Men ach! det till slut med mig lider;
Usla tider! :||:
Snart mitt ödes mått är fyllt;
Blir jag gift, en ting i mig svider,
Att man vrider :||:
Mig en krona oförskylt.
Men då till tröst så skall jag ock dricka,
Och så nicka,
Och så hicka,
Och så dricka,
Glömma världens små besvär.

FS14-dt -Wenn ich hätte sechstausend Taler

Wenn ich hätte sechstausend Taler
im Quartale :||:
und ‘ne Tonne Gold besäß‘,
lüd‘ ich zum rauschenden Balle im Saale
beim Pokale :||:
und der bösen Zeit vergäß‘.
Aber vor allem würde ich trinken,
fröhlich winken,
nieder sinken,
wieder trinken
und vergäße Müh und Streit.

Läufer, Lakaien, Kutscher und Wagen
zu Gelagen :||:
wären ständig für mich da,
Krebs-Pastetchen gäben Behagen
meinem Magen, :||:
Tag und Nacht rief‘ ich Hurra!
Aber vor allem &c.

Und ich setzte ‘nen Hut auf die Glatze,
zöge Asse, :||:
König, Fünf und gewänn zum Schluß,
und verlieh‘ aus der Kasse den Zaster,
die Piaster, :||:
kriegte Zins im Überfluß.
Aber vor allem &c.

Handeln und wandeln, leihen, schanghaien!
Reedereien, :||:
Schiffe auf dem Ozean
voll gefüllt mit Spezereien,
Sennereien :||:
und schöne Häuser mit Turm und Altan.
Aber vor allem &c.

Himmelbette mit Blumen und Kranze,
grüner Franse, :||:
Sims mit Blumenvasen voll!
Und mein Herze bebte und tanzte,
ich scharwanzte :||:
um mein Bräutchen liebestoll.
Aber vor allem &c.

Ach, wie leicht kann ihr Wort mich gewinnen
und bezwingen! :||:
Sagt sie: “Mein liebster Bräutigam“,
pocht mein Herz und möchte zerspringen;
ich bin von Sinnen, :||:
nimmt sie mich in ihren Arm.
Aber vor allem &c.

Aber, ach! zum Schluß mich begleiten
schlimme Zeiten! :||:
Bald mein Schicksal sich erfüllt;
hab ich ein Weib und bin zu beneiden,
muß ich leiden, :||:
daß man aufs Haupt mir Hörner stülpt.
Aber zum Troste würde ich trinken,
fröhlich winken,
nieder sinken,
wieder trinken
und vergäße Müh und Streit.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS15-sv -Kom sköna Källar-flickor

Källarsång.

Kom sköna Källar-flickor
I hurtigt språng, i tripp och trav,
Slå upp båd’ sprund och svickor,
Och lät mig supa brav;
Torstig är jag,
Natt och dag,
Matt och svag;
Giv mig vin av femton slag.

Hur ljuvligt månd’ det vara
Att tappert dricka glasen ut,
Och se sig själv i fara
Att dimpa var minut!
Hurtigt! jag ler,
Rättnu ser
Jag ej mer
Att gå hem till mitt kvarter.

Jag vill ej vara nykter
För allt för mycket mycket gott;
Man lever så betryckter
När intet vankas vått;
Jag håller för,
Strupen bör
Som ett rör
Läskas, vätskas, tills man dör.

Så drickom nu i botten,
Ach hjärtans gubbar! gör er flit;
I denna sällhets lotten
Så vankas ingen nit.
Klingande glas
Gå i kras
I Kalas,
När där många klunkar tas.

Så väckas glada tankar
I Bacchi äkta Paradis.
Friskt bär upp många ankar
Av Franskt och Portugis;
Ingen nu tål
Någon skål
I vårt skrål,
Supa är vårt ändamål.

Se stjärnorna de blänka,
Och nattens kulna dimmor stå;
Jag orkar ej mer tänka,
Ej se, än mindre gå;
Gubbar min sann,
På varann
Måste man
Nu förlikas som man kan.

Jag dimper över ända,
Min hjärtans Supe-bror, jag ber,
Din skål min vän, kan hända
Vi aldrig råkas mer;
Nu ha vi fått
Mycket gott,
Mycket vått,
Som vårt hjärta efterstått.

FS15-dt -Kommt, schöne Kellermädchen

Kellerlied

Kommt, schöne Kellermädchen,
in hurtgem Lauf, in Tripp und Trab,
zapft an das nächste Fäßchen,
daß ich zu trinken hab.
Ach, ich verschmacht,
halte Wacht
Tag und Nacht.
Bringt fünfzehn Sorten Rebensaft!

Wie herrlich es doch wäre,
ich tränke aus, was ich bestellt,
um dann von Trunkes Schwere
zu fallen als ein Held.
Hurtig! Gebt her!
Glas ist leer;
weiß nichts mehr
andres, als daß heim ich kehr.

Ich will nicht bleiben nüchtern
bei soviel Köstlichkeit im Faß.
Man lebt bedrückt und schüchtern,
wenn man entbehrt das Naß.
Ich halt dafür,
daß ich mir
die Kehle schmier,
wässre fest, bis ich krepier.

Wir trinken bis zum Grunde,
und folgen treulich unsrem Stern.
In dieser frohen Stunde
sei jeder Streit uns fern!
Dein Glas zerschlag,
prosit sag
beim Gelag!
Jeder trink, was er vermag.

Wir warten auf die Wässer
in Bacchi wahrem Paradies.
Bringt her die vollen Fässer
Bordeaux und Portugies!
Ruft nicht “Zum Wohl”
oder “Skål”
mit Gejohl!
Saufen sei unsre Parol.

Seht, wie die Sterne blinken
und nächtlich kalte Nebel gehn.
Ich kann nach soviel Trinken
nicht denken, sehn noch stehn.
Brüder, wohlan!
Ab und an
muß ein Mann
sich vertragen so gut er kann.

Ich strecke meine Fahne
schon bald, mein lieber Saufkamrad.
Prosit, mein Freund, ich ahne,
daß unser Abschied naht.
Voll ist das Maß!
Manches Glas,
manches Faß
labte uns mit seinem Naß.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS16-sv -Är jag född så vill jag leva

Är jag född så vill jag leva
Och må väl på bästa vis,
Som en Adam med sin Eva
Uti Paradis.
Stekta sparvar uti munnen få,
Dricka nektar, sova sött och uppå rosor gå,
Klappa den mitt hjärta tänker på,
Sjunga visor, dansa polska, tumla då och då,
Vid min flaska vill jag somna,
Vid min flicka vakna opp,
När min hjärna börjar domna,
Saktar sig mitt lopp.

Mina dagar då försvinna
Lustigt på min sorgepark;
Venus bliv vår hjärt-gudinna,
Bacchus strup-monark.
Snäser någon mig för fylleri,
Hut för tunnor tusen! han skall atltid torstig bli
Får jag inte Chloris ta uti,
Ta mig tunnor tusen i förtreten supa vi.
Kom kamrater lät oss stimma!
Punsch och bischoff upp i skyn!
Till dess döden med sin dimma
Skymmer för vår syn.

FS16-dt -Da ich bin, so will ich leben

Da ich bin, so will ich leben,
leben auf die beste Weis:
Eva soll mir Wollust geben
in dem Paradeis,
und gebratne Spatzen fliegen in den Mund;
ich will gehn auf Rosen, Nektar trinken aus dem Spund,
kosen mein Herzliebchen hold und rund,
Lieder singen, Polska tanzen, taumeln manche Stund,
mit der Flasche gehn zu Bette,
mit der Liebsten wachen auf –
erst wenn mein Hirn die Ohnmacht hätte,
lähmt‘ es meinen Lauf.

Meine Zeit im Trauerparke
lustig ist, mit Lust gewürzt,
Venus meine Herzmonarchin,
Bacchus Kehlenfürst!
Doch wenn einer mich des Suffes zeiht,
Schande über ihn, und er soll dürsten allezeit!
Darf ich nicht umarmen meine Maid,
na, dann hol‘s der Teufel, im Verdruß wir saufen heut!
Laßt uns schwärmen, Kameraden!
Hoch den Punsch, Kopf ins Genick,
bis des Todes Nebelschwaden
trüben unsren Blick!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS17-sv -I Januari månad, gutår!

Bacchi Kalender.

I Januari månad, gutår!
Så köpte jag mig en väst drap d’or;
Sen köpte jag i Stakens gränd
En rock nyss vänd;
Och uti Martii månad, kusin,
Så köpte jag, oändligt fin,
En nattrock av pärlfärgat satin.
Slå i mer vin.
Hurra! från Mars till Maj, kära vän,
Så hade jag ingen fyrk mer igen,
Och varken byxor, rock eller skor.
Drick, drick, drick, drick min bror.
Från Junii, Julii, så till August,
Intill September söt och förtjust,
Så satt jag naken, full och ful.
Och så kom Jul.

FS17-dt -Im Monat Januar, prost, Kamerad

BACCHI KALENDER

Im Monat Januar, prost, Kamerad,
da kaufte ich ’ne Weste aus Goldbrokat,
dann kauft’ ich in der Staken-Gass’
’nen Rock, der saß.
Im März, Cousinchen, kaufte ich ein
’nen Nachtrock fein, unendlich fein
aus Satin mit Glanz wie Perlenschein.
Schenk ein mehr Wein!
Hurra! von März bis Mai dann, mon cher,
da hatte ich keinen Heller nicht mehr
und weder Hose, Rock oder Schuh.
Trink, trink, trink, trink auch du!
Von Juni, Juli bis zum August
und bis September hatte ich Durst
und voll und nackt und häßlich war –
dann kam Neujahr.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS18-sv -Snart är jag ryckt ur tidens sköte

Fråssan.

Snart är jag ryckt ur tidens sköte,
Och snart ur Bacchi armar förd;
Farväl du saft, du söta skörd,
Som under Vingårdsmännens möte
Nu pressas vid mitt levnads slut;
Förtvivlan kom! kom vid det ropet,
Kom, slingra repet kringom Stopet,
Och häng mig sen jag tömt det ut.

Mitt kärl, som fordom liv och lusta
I sina varma droppar gav,
Står tomt och kullstjälpt vid min grav,
Då andras krökta halsar pusta
Ikring det bord där förr jag satt.
Jag Brödren ser i Öl-coulisen
Med Tobakspiporna kring spisen;
Men på min spik en annans hatt.

Nog skönjer jag när Preses dricker,
Hur han med tobaks pipan tänd,
Vid bordet mot den ena änd’
Sin krönta stånka åt mig sticker;
Men han, som jag, ser blint och snett.
Min mun slätt intet mer kan smaka,
Likt Flugan på en sockerkaka,
När innan-mätet är för hett.

Min vän med Stopet Numro Fyra,
Rödblommig som den skönsta ros,
Så stursk och fräck som en Matros,
Med tio pund i Engelsk hyra,
Fördömer mig till avgrunds djup;
Han hade lust mig söndersåga,
Om jag ej i min kulna plåga
Vid paroxysmen tar en sup.

Men nej! nej aldrig denna tunga
En enda droppa mer förmår,
Hon knappast väser fram Gutår,
Förr’n kölden stelar blod och lunga,
Och benen domna i min bädd;
Min hand blir is, och näsan vatten,
Min fot som glas, och hela natten
Regerar själen yr och rädd.

Ja! där som fordom på min kista
Ur Flaskan Bacchus åt mig log,
Står nu en skål från Liljans krog
Med Ölostvassla till mitt sista,
Och Haversoppa i mitt stop!
Ett Turkiskt papper med Jalappa,
En tom Butelj, och doktorns Kappa
Blir Bouppteckning alltihop.

FS18-dt -Der Schoß der Zeit mich bald entlässet

Der Schüttelfrost

Der Schoß der Zeit mich bald entlässet,
bald ist versagt mir Bacchi Saft.
Leb wohl, du Trunk voll süßer Kraft,
lebt wohl, ihr Trauben, ungepresset,
ich ende meinen Lebenslauf.
Verzweiflung, wenn ich rufe, bringe
und leg um meinen Krug die Schlinge,
und nach dem Trunk häng ich mich auf!

Mein Krug, der einstmals Lust und Leben
mit seinen warmen Tropfen gab,
steht umgekippt an meinem Grab,
und andre ihre Krüge heben
rund um den Tisch, wo ich einst saß:
die Brüder in der Bier-Coulisse
bei Tabaksqualm voll herber Süße –
und leer mein Haken, leer mein Glas.

Noch seh ich, wie der Präses trinket
wie seine Tabakspfeife brennt,
wie er zu mir am andren End’
mit dem verzierten Humpen winket;
doch er wie ich schaut schief und blind.
Mein Mund kann kaum noch mehr versuchen,
als was die Fliege kriegt vom Kuchen –
zu heiß die Eingeweide sind.

Mein Freund am Humpen Numro Viere,
rotwangig wie die schönste Ros,
so trotzig keck wie ein Matros
mit zehn Pfund Heuer auf dem Piere,
wünscht mir, ich soll zur Hölle gehn,
möcht mich zersägen mit Behagen,
weil ich ob meinen kalten Plagen
in Fieberqual den Schnaps laß stehn.

Doch nein! nie mehr zecht diese Zunge
und keinen Tropfen mehr verkost’t,
die kaum hervorbringt noch ein “prost”.
Starr macht die Kälte Blut und Lunge,
hat Beine taub und steif gemacht;
die Hand ist Eis, der Fuß aus Glase,
und Wasser rinnt mir aus der Nase;
die Seele bäumt sich bang bei Nacht.

Ja, dort wo sonst an meiner Kiste
aus einer Flasche Bacchus lacht,
ein Topf aus Liljans Krug heut Nacht
mit Molke hält silentium triste,
in meinem Humpen Hafersaft!
Die leere Pulle, Doktors Kittel,
und im Papier das Abführmittel
ist meine Hinterlassenschaft.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS19-sv -Ack, döden är en faslig björn,

Ack, döden är en faslig björn,
Han kräver livet varje timma.
En tätting och den stolta örn
De måste samma våld förnimma.
Allt suckar för naturens lag. :||:
Men Bacchus ler, likså gör jag.

Men till exempel, om så sker,
Att jag får stämning utav döden,
Min livsrevers förfallen ser
Och slut på mina glada öden,
Så må det hända, som det vill. :||:
Men förrn jag dör, så drick mig till!

Sen vill jag ställa an min färd,
Att bara björnar sku mig bära.
En björn har jag till vän och värd,
Och bara björnar bo mig nära.
Kom, björnar, kom i tripp och trav, :||:
Och Grimmen för min sorgprestav.

FS19-dt -Der Tod, das ist ein grimmer Bär

Der Tod, das ist ein grimmer Bär,
er fordert Leben alle Stunden.
Der Sperling klein, der Adler hehr,
sie haben Tods Gewalt empfunden.
Und alles seufzt, weil streng der Brauch. :||:
Doch Bacchus lacht, und ich tu’s auch.

Wenn ich wie jeder von uns all’n
werd zu Gericht vom Tod geladen,
seh, daß mein Wechsel ist verfall’n
und daß mein Glück mich hat verraten,
so mag geschehen, was da soll! :||:
Doch eh ich sterb, trinkt auf mein Wohl!

Dann wird zur letzten Fahrt geschirrt,
auf der nur Bären mich soll’n schleppen.
Den Bär hab ich als Freund und Wirt,
nur Bären nahe bei mir leben.
Kommt, Bären, kommt mit Tripp und Trapp, :||:
und Grimm, führ fromm den Trauerstab!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS20-sv -Mina björnar samlen eder

Mina björnar samlen eder,
Vita handskar var person,
Svarta kläder med all heder,
Och i näven en citron;
Samlen Eder till att följa
Och att bära tyst min bår,
Pimpinella skall nog skölja
Var en strupa om jag rår.

Ja min matta hamn sig lutar
Liksom blomman till sin mull,
Och min hydda sig nu slutar
I sitt vilorum så full.
Farväl skönhet, glans och styrka!
Farväl lycka, liv och hopp!
Gud lät Blomberg intet dyrka
Även gravdörrn för mig opp!

FS20-dt -Kommt herbei nun, meine Bären

Kommt herbei nun, meine Bären,
sammelt euch am Grabesrand,
schwarzgewandet mir zu Ehren,
mit Zitrone in der Hand.
Sammelt euch, mir heimzuleuchten
und zu tragen meinen Schrein.
Eure Kehlen soll befeuchten
bester Pimpernellenwein.

Endlich sinkt mein matter Schatten
wie die Blume in den Grund.
Meine Hülle unterm Spaten
findet Ruh in dieser Stund.
Leb wohl, Schönheit und Gepränge,
Hoffnung, Glücke, Glanz und Licht!
Himmel, wenn auch Blomberg dränge,
öffne ihm meine Grabtür nicht!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS21-sv -Så lunka vi så småningom

Måltids Sång.

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar: granne, kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe, fäll din krycka ner,
Och du, du yngling, lyd min lag:
Den skönsta nymph, som åt dig ler,
Inunder armen tag!
Tycker du, att graven är för djup,
Nå välan, så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare!

Du vid din remmare och press,
Rödbrusig och med hatt på sned,
Snart skrider fram din likprocess
I några svarta led,
Och du, som pratar där så stort,
Med band och stjärnor på din rock,
Ren snickarn kistan färdig gjort
Och hyvlar på dess lock.
Tycker du &c.

Men du, som med en trumpen min,
Bland riglar, galler, järn och lås,
Dig villar på ditt penningskrin
Inom ditt stängda bås,
Och du, som svartsjuk slår i kras
Buteljer, speglar och pokal,
Bjud nu god natt, drick ur ditt glas
Och hälsa din rival!
Tycker du &c.

Och du, som under titlars klang
Din tiggarstav förgyllt vart år,
Som knappast har, med all din rang,
En skilling till din bår,
Och du, som ilsken, feg och lat
Fördömer vaggan, som dig välvt,
Och ändå dagligt är plakat
Till glasets sista hälft,
Tycker du &c.

Du, som vid Martis fältbasun
I blodig skjorta sträckt ditt steg,
Och du, som tumlar i paulun
I Chloris armar feg,
Och du, som med din gyllne bok
Vid templets genljud reser dig,
Som rister huvu’, lärd och klok,
Och för mot avgrund krig,
Tycker du &c.

Men du, som med en ärlig min
Plär dina vänner häda jämt
Och dem förtalar vid ditt vin
Och det liksom på skämt,
Och du, som ej försvarar dem,
Fastän ur deras flaskor du,
Du väl kan slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?
Tycker du &c.

Men du, som till din återfärd,
Ifrån det du till bordet gick,
Ej klingat för din raska värd,
Fastän han ropar: Drick,
Driv sådan gäst från mat och vin,
Kör honom med sitt anhang ut,
Och sen med en ovänlig min
Ryck remmarn ur hans trut!
Tycker du &c.

Säg, är du nöjd, min granne, säg,
Så prisa värden nu till slut!
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt – drick ut!
Men först med vinet rött och vitt
För vår värdinna bugom oss
Och halkom sen i graven fritt
Vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du &c

FS21-dt -So trotten wir gemach und fromm

Tischlied

So trotten wir gemach und fromm
von Bacchi Trubel und Tumult.
Und wenn der Tod ruft “Nachbar, komm,
dein Stundenglas ist voll”,
dann, Alter, wirf die Krücke fort,
und Jüngling, höre mein Gesetz:
Die Nymphe, die dir lächelt dort,
nimm in die Arme jetzt!
Dünket dir zu tief der Grund des Grabs,
nun wohlan, so nimm getrost ’nen Schnaps,
trink noch ein’n oder zwei oder drei hinterher,
dann stirbst du fröhlicher!

Du mit dem Römer an der Press’,
gerötet und an Reben reich,
bald schreitet trauernd ein Prozeß
und folget deiner Leich,
und du, der führt das große Wort,
mit Stern und Band als Ordenslohn,
der Schreiner deinen Sarg macht dort,
den Deckel hobelt schon.
Dünket dir &c.

Und du, der stets verdrießlich ist
und hinter Gitter, Riegel, Schloß
auf seinen Pfenn’gen filzig sitzt
in seinem finstren Loch;
du, der mit Eifersucht und Haß
entzwei schlägt Flaschen und Pokal,
sag Gute Nacht, trink aus dein Glas
und grüße den Rival!
Dünket dir &c.

Du, der mit aller Titel Klang,
vergoldet hat sein’n Bettlerstab:
dein Schilling reicht trotz deinem Rang
für deine Bahre knapp!
Doch du, der böse, faul und feig
sein Kindbett schmäht mit wildem Groll
und säuft doch täglich bis zur Neig’
und ist sternhagelvoll,
Dünket dir &c

Du, der zu Mars’ Posaunen gleich
in blutgem Hemd nimmt seinen Schritt,
du, der in Chloris Armen weich,
sich tummelt feig im Bett,
und du, der mit dem goldnen Buch,
erhebt zu Tempels Echo sich
und wiegt sein Haupt gelehrt und klug
und führt gen Abgrund Krieg,
Dünket dir &c.

Du mit der Miene treu und rein,
der seine Freunde schmähet kraß,
verleumdet sie bei seinem Wein,
und das gleichsam zum Spaß;
und du, der sie verteidigt nicht,
obwohl du dir die Finger leckst
nach ihren Flaschen ganz erpicht,
was antwortest du jetzt?
Dünket dir &c.

Du, der du nicht, wie sich’s gebührt,
solang du sitzt bei Tische hier,
das Glas erhebst auf deinen Wirt,
der Prosit ruft zu dir,
dich jage man von Schmaus und Wein,
hinaus samt deiner Sippe schmeiß
und noch den Becher obendrein
dir von der Lippe reiß!
Dünket dir &c.

Bist du zufrieden, Nachbar, jetzt,
so preis den Wirt für Trank und Schmaus!
Hab’n wir den gleichen Weg zuletzt,
so folge mir – trink aus!
Doch erst mit weißem, rotem Wein
wir wollen unsre Wirtin ehrn
und hinken dann ins Grab hinein
im Licht vom Abendstern.
Dünket dir &c.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS22-sv -Ach hör ett roligt giftermål!

Bacchi Bröllop.

Ach hör ett roligt giftermål!
Tänk Venus skall stå brud
Med Bacchus som hon gärna tål
I sina gästabud!
Bacchus brudgum :||:
Står i sin skrud.
Vi ä budna allihop :||:
På hans bröllop dansa med varann,
Till att dansa :||:
Kvinna och man.
Vi ä budna allihop. :||:

Själv Fuhrman Marskalk är så grann
Med stor peruk till dans;
Hos Bacchus högste Ämbetsman,
Och Pascha av en Svans.
Bacchus brudgum :||:
Står nu med krans.
Vi ä budna allihop :||:
Att på bröllop dricka med varann,
Till att dricka :||:
Drick vad du kan.
Vi ä budna allihop. :||:

Min granne är du bröllops-klädd
Uti så vackert lag,
Så träd då in, var intet rädd,
Och buga liksom jag.
Bacchus brudgum :||:
Står just i dag.
Vi ä budna allihop :||:
Till att dricka, sjunga med varann,
Till att sjunga :||:
Kvinna och man.
Vi ä budna allihop. :||:

Sitt stilla granne på din stol,
Tills du blir buden opp;
Lät dundra Bacchi Bas-fiol;
Courage i var kropp!
Bacchus brudgum :||:
Fröjdar vårt hopp.
Vi ä budna allihop :||:
Till att dricka, hurra och må bra,
Till att dricka. :||:
Tack skall du ha.
Vi ä budna allihop. :||:

FS22-dt -Welch frohe Hochzeit findet statt

BACCHI HOCHZEIT

Welch frohe Hochzeit findet statt,
denkt, Venus ist die Braut!
Wer ist ‘s, den sie erwählet hat,
der ihr wird angetraut?
Bacchus Bräutgam! :||:
Schaut nur, schaut!
Wir sind eingeladen all, :||:
um zu tanzen auf dem Hochzeitsball,
um zu tanzen :||:
beim Hochzeitsmahl.
Wir sind eingeladen all. :||:

Als Marschall Fuhrman selbst amtiert,
Perücke trägt beim Tanz;
als Pascha einstens dekoriert
mit einem Ochsenschwanz.
Bacchus Bräutgam :||:
steht dort mit Kranz!
Wir sind eingeladen all, :||:
um zu trinken auf dem Hochzeitsball,
um zu trinken, :||:
trinken beim Mahl.
Wir sind eingeladen all. :||:

Mein Nachbar, festlich ist dein Kleid,
wie prächtig schmückt es dich!
Tritt ein, mein Freund, ohn’ Furchtsamkeit,
verbeuge dich wie ich.
Bacchus Bräutgam :||:
vermählet sich!
Wir sind eingeladen all, :||:
um zu singen auf dem Hochzeitsball,
um zu singen, :||:
singen beim Mahl.
Wir sind eingeladen all. :||:

Sitz stille, Nachbar, auf dem Stuhl,
dann tanz mit deinem Weib!
Laßt donnern Bacchi Baßviol’,
Courage in Seel und Leib!
Bacchus Bräutgam :||:
schenkt uns Zeitvertreib.
Wir sind eingeladen all, :||:
um zu lachen auf dem Hochzeitsball,
um zu lachen! :||:
Dank tausendmal!
Wir sind eingeladen all. :||:

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS23-sv -Så slutas våra Sorgedar

Bacchi Begravning.

Så slutas våra Sorgedar
På världens vilda hav!
Tänk, Fuhrman som sist Marskalk var,
I dag han för prestav;
Fader Bacchus :||:
Nu somnat av.
Vi ä budna allihop :||:
I processen vandra par om par,
I processen :||:
Efter vår far.
Vi ä budna allihop. :||:

Ring samman ring, ring, ring kära barn.
Vår hederlige vän vän,
Tänk Bacchus, unga friska karln,
Han är nu död, ja men!
Men Buteljen :||:
Var är nu den?
Vi ä budna allihop. :||:
Första ledet skall nu träda fram.
Första ledet. :||:
Drick som små lam.
Vi ä budna allihop. :||:

Den gamle Schmitten går förut,
Som härold, med en tapp.
En tunna Bacchus bar till slut,
Helt uttömd, klar och knapp.
Bacchus dödde! :||:
Drickom i kapp.
Vi ä budna allihop :||:
Till att dricka äta och må väl,
Till att dricka :||:
Utan allt gräl.
Vi ä budna allihop. :||:

Slå Bacchi sköldemärke i kras
Du redelige Schmitt
Drick gubbar, i vårt sorg-Kalas,
Drick, drickom rött och vitt.
Bacchus sveptes :||:
I silver-glitt.
Vi ä budna allihop :||:
Till att dricka, dansa på hans mull,
Till att dricka. :||:
Rätt nu blir jag full.
Vi ä budna allihop. :||:

FS23-dt -So endet unsre Trauerfahrt

BACCHI BEGRÄBNIS

So endet unsre Trauerfahrt
im wilden Lebensmeer!
Wer ist’s, den man hier aufgebahrt,
den Fuhrman führt hierher?
Vater Bacchus :||:
lebet nicht mehr!
Wir sind eingeladen heut, :||:
um zu wandern in der Prozession,
zu geleiten :||:
Vater ins Grab.
Wir sind eingeladen heut. :||:

So läutet, läutet mit Sturmgewalt!
O Freund der Nüchternheit,
sieh unsren jungen Bacchus, kalt,
in seinem Totenkleid!
Steht die Flasche :||:
dennoch bereit?
Wir sind eingeladen heut. :||:
Erste Reihe trete also vor,
erste Reihe :||:
trinke im Chor!
Wir sind eingeladen heut. :||:

Der alte Schmidt führt an den Zug,
Herold mit Zapfbesteck!
Das Faß, das Bacchus letztens trug
steht ausgeleert im Eck.
Tot ist Bacchus! :||:
Trinkt, was euch schmeckt!
Wir sind eingeladen heut, :||:
wollen trinken, essen, lustig sein,
wollen trinken :||:
ohne Not und Pein
Wir sind eingeladen heut. :||:

Schlag Bacchi Wappen nun entzwei
du redlich braver Schmidt!
Der Leichenschmaus uns Balsam sei,
ihr Brüder, trinkt! Prosit!
Bacchi Hülle :||:
tut den letzten Schritt!
Wir sind eingeladen heut, :||:
wollen trinken, tanzen bei der Leich,
wollen trinken. :||:
Ich bin voll sogleich.
Wir sind eingeladen heut. :||:

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS24-sv -Bort vid en grind uti en skog

Krogen.

Bort vid en grind uti en skog
Ett litet gammalt tempel stog,
Dit varje man med längtan drog.
Det hade två fenster
Och dörren till vänster
Och hette krog.

Ett tempel utan torn, gunås,
En gammal dörr förutan lås.
Ej minsta bok där kunde fås.
Församlingen surra,
Och psalmen var hurra
Och koret bås.

En syndare där i sin nöd
Ej nånsin bad om dagligt bröd
Ej heller om sin sälla död.
I skjortan stod prästen,
På tröskeln låg gästen
Så rosenröd.

FS24-dt -In einem Walde, wohlbekannt

DAS WIRTSHAUS

In einem Walde, wohlbekannt,
ein kleiner alter Tempel stand,
dorthin ein jeder Mann oft fand.
Zwei Fenster nur hatt’ er,
und Türe und Gatter,
ward Krug genannt.

Ein Tempel ohne Turm und Zier,
und ohne Schloß die alte Tür,
kein Buch gab’s dort und kein Brevier;
Die Gläubigen schwirrten
und Prosit psalmierten,
der Chor war’s Quartier.

Kein Sündiger in seiner Not
bat jemals dort ums täglich Brot
und nicht um einen sel’gen Tod;
der Priester war fröhlich,
der Gast wurde selig
und rosenrot.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS25-sv -Cornelius levde femti år

Krögaren.

Cornelius levde femti år,
Vår Herre honom tog i går,
Han nykter nu bland änglar står;
Vid Abrahams sida
Är fåfängt förbida
En brännvins tår.

Cornelius dog uppå en krog,
Just då han uti glaset slog,
Och spelman till fiolen tog;
Men tiden var inne;
Cornelii minne
Det varar nog.

Cornelius, vi ditt lik bese:
Benrangel, knotor – Ack och Ve!
Din levnads flaska tömd – Må ske!
Blott brännvin dig födde,
Du levde och dödde
En Krögare.

FS25-dt -Cornelius lebte fünfzig Jahr

DER WIRT

Cornelius lebte fünfzig Jahr,
es holt der Herr ihn heim – fürwahr! –
nun nüchtern in die Engelschar.
Denn an Abrahams Tresen
seit je ist gewesen
der Branntwein rar.

Cornelius starb in einem Krug,
als aus dem Glas er tat ‘nen Zug
und der Spielmann seine Saiten schlug.
Seine Zeit war gemessen,
doch bleibt unvergessen
Cornelii Ruf.

Cornelius, deine Leich‘ wir sehn:
die Nase blau und weiß die Zeh‘n,
die Flasche leer – du mußtest gehn.
An Branntwein nie darbtest,
du lebtest und starbest:
ein Wirt seit je.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS26-sv -Ur vägen och vik

Fredmans Begravning.

Ur vägen och vik,
Se på ståten
Och hör på låten
Utav trompeten för Bacchi lik – – – Tromb.
Hör trompeten igen!
Käre vänner,
Mån någon känner
Den gamle Fredman, urmakaren? – – – Tromb.
Stå stilla vid en sida
Och lät processen skrida;
Ur vägen, god vänner, hålt! – – – Tromb.
Trompeterna blåsa stolt. – – – Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
Värm ditt blod.

Kolmodin vår vän
För prestaven,
Och nu till graven
Han rider närmast trompetaren, – – – Tromb.
Se på Kilberg så rask;
Helt allena
Han för’ orena
Nu ett par halvärmar i en ask. – – – Tromb.
Stå stilla vid en sida
Lät Lundmark ock få rida;
Med en klocka som stått i pant! – – – Tromb.
Trompeterna gå galant. – – – Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
Värm ditt blod.

Fredman levde och dog!
Bröder alla,
Vi kunna kalla
Hans själ ett urverk, has kropp en krog. – – – Tromb.
Vår levnad är kort,
Bäst vi rusta
Och oss förlusta
Så kommer döden och tar oss bort – – -Tromb.
Stå stilla vid en sida,
Och lät processen skrida;
Här i världen är mycken harm! – – – Tromb.
Trompeterna blåsa larm. – – – Tromb.
Min granne styrk ditt mod,
Värm ditt blod.

FS26-dt -Zur Seite sogleich

FREDMANS BEGRÄBNIS

Zur Seite sogleich!
Seht, wie prachtvoll,
und hört, wie machtvoll
bläst der Trompeter für Bacchi Leich. – – – Tromb.
Hört Fanfarenklang klar!
Ach, ihr Lieben,
hin ist geschieden
der alte Fredman, der Uhrmacher war. – – – Tromb.
Steht still an der Seite,
der Leichenzug schreite!
Aus dem Weg, meine Freunde, halt! – – – Tromb.
Trompeter, blast mit Gewalt! – – – Tromb.
Mein Nachbar, stärk deinen Mut,
wärm dein Blut!

Freund Kolmodin schwer
mit dem Stabe
reitet zum Grabe,
er reitet nächst dem Trompeter her. – – – Tromb.
Sieh zu Kilberg, sieh dort:
Ganz alleine
trägt er unreine
zerschlissne Ärmel im Bäckerkorb. – – – Tromb.
Steht still an der Seite,
auch Lundholm wacker reite
mit ‘ner Uhr, die war einst ein Pfand. – – – Tromb.
Trompeter gehn galant. – – – Tromb.
Mein Nachbar, stärk deinen Mut,
wärm dein Blut!

Fredmans Stunde schlug!
Brüder, wir können
wohl füglich nennen
die Seele Uhrwerk, den Körper Krug. – – – Tromb.
Das Leben entflieht.
Wenn wir schwärmen,
lachen, lärmen,
kommt just der Tod und nimmt uns mit. – – – Tromb.
Steht still an der Seite,
der Leichenzug schreite!
In der Welt ist viel Leid und Harm. – – – Tromb.
Trompeter, blast Alarm! – – – Tromb.
Mein Nachbar, stärk deinen Mut,
wärm dein Blut!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS27-sv -Ur vägen för gamla Schmittens bår!

Vid Capitaine August von Schmidts Grav-Chor.

Ur vägen :||:
För gamla Schmittens bår! :||:
Här ligger Hjälten bland de stumma!
Sorgpukor tumma, mumla och brumma.
Kling klang :||:
Hej klinga och gutår!

Fall neder :||:
Du nykterhetens vän. :||:
Är ej processen snygg och täcker?
Se på Pukslagarn, själve Stendecker.
Kling klang :||:
Han står på läktaren.

Du suckar :||:
Ja döden har sitt kval. :||:
Planberg han för med floret glaven.
Ach aldrakäraste täck är Prestaven!
Kling klang :||:
Du täcka Kämpendal.

I Choret :||:
Där stannar vår Prestav. :||:
Nu stämmas upp musik redskapen,
Och på sin hautbois spelar nu Knapen.
Kling klang :||:
Kom drick vid Schmittens grav.

Här villar :||:
Vår redelige Schmitt!!:||:
Glasögon opp Herr Gutenschwager.
På Basfiolen hör hur han gnager.
Kling klang :||:
Sitt stilla granne, sitt.

Bland hjältar :||:
Har Bacchus mist sin man. :||:
Chorus i choret suckar och gråter,
Nystedt han spelar, mungigan låter.
Kling klang :||:
Drick granne vad du kan.

Åt läktarn :||:
Min granne titta opp; :||:
Där ser du Bacchus sitter tyster.
Uti vår andakt, nu Broder och Syster,
Kling klang :||:
Drick i vårt sorgelopp.

Min granne :||:
Vill du i choret? Topp! :||:
Där får du flaskan ned ifrån laven.
Kilberg har nycklarna själv till graven.
Kling klang :||:
Er tjänare – lät opp

FS27dt -Zur Seite für den alten Schmidt im Sarg!

AM GRABGEWÖLBE VON KAPITÄN AUGUST VON SCHMIDT

Zur Seite :||:
für den alten Schmidt im Sarg! :||:
Hier liegt der Held nun unter Stummen,
und Pauken murren, murmeln, brummen.
Kling klang! :||:
Auf unsern Schmidt im Sarg!

Fall nieder, :||:
du Freund der Nüchternheit. :||:
Welch stolze Prozession dort schreitet!
Steindecker, der Paukist, sie begleitet
kling klang :||:
in großer Festlichkeit!

Du seufzest! :||:
Ja, der Tod hat seine Qual. :||:
Planberg trägt vor sich Schmidtens Degen.
Der Trauerherold, schön und verwegen,
kling klang, :||:
mein wackrer Kämpendal!

Der Herold :||:
hält an mit seinem Stab. :||:
Es stimmen an die Instrumente,
und Knape bläst die Oboe lento.
Kling klang! :||:
Kommt, trinkt an Schmidtens Grab!

Hier ruhet :||:
der Leib des braven Schmidt. :||:
Die Brille auf, Herr Gutenschwager!
Am Basse geigt und kratzt er hager.
Kling klang! :||:
Sitz still, mein Freund, ich bitt!

Verloren :||:
hat Bacchus seinen Mann. :||:
Der Chor im Chorgewölbe weinet,
und Nystedts Maultrommel jammert und greinet.
Kling klang! :||:
Trink, Nachbar, aus der Kann!

Zur Bühne, :||:
mein Nachbar, sieh hinauf; :||:
dort sitzet Bacchus tief versunken.
Halt Andacht, Bruder, und dann getrunken –
kling klang :||:
in unsrem Trauerlauf!

Mein Nachbar, :||:
willst du zum Chor hinauf? :||:
Man reicht vom Katafalk dir die Flasche;
Kilberg hat Schlüssel zur Stätte der Asche.
Kling klang! :||:
Zu Diensten! – Schließ mir auf!

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS28-sv -Movitz skulle bli student

Tre Remmare.

Movitz skulle bli student,
Han Uppsala betrakta,
Börja mumla excellent
Grammatica contracta,
Dum och tjock
Hic, haec, hoc
Han sig genast lärde,
Hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.

Där satt han som misantrop,
Men röder som en vallmo,
Vid sin stånka och sitt stop
Och konjugera amo.
Hur han drack,
Ölet stack,
Kärlek hjärnan brydde.
Movitz tog sitt pick och pack
Och lärdomssätet flydde.

Med en vredgad min han tog
Båd’ Pufendorf och Grotius
Och dem bus i väggen slog,
Så bister som Stygotius,
Sjöng hurra,
Skrek werda
Och åt krögarn panta
Lexikon, colloquia
Och Zopfens varianta.

Tre studenter, certim tre,
Till Stockholm sig utstyra,
Stanna på Tre Remmare
I skrubben numro fyra.
Movitz stolt
I sin kolt
Satt’ sig där som preses,
Drack så bålt, så det var bålt,
Och utgav nya teses.

Första tesis blev nu den:
Om med moraliteten
Enligt är för Bacchi män
Att ändra på dieten.
Pro och pro,
Contra, jo,
Nej och ja nu skalla,
Movitz ropte posito,
Och posito skrek alla.

Andra tesis blev den här:
Vad skillnad sig besticker
Mellan öl pluraliter
Och en person som dricker.
Ratio? Jo,
Dubito,
Skrek en och orera.
Movitz ropte: Habeo,
Och kyparn slog i mera.

Tredje tesis skulle ges,
Men preses damp av stolen,
Och en opponent så hes
Damp med i kapriolen.
Fredman kom,
Filibom,
Med musik och flickor,
Och de lärde vände om
Som åsnor och borickor

FS28-dt -Mowitz wurde einst Student

IM KRUG DREI RÖMER

Mowitz wurde einst Student,
in Uppsala er tagte,
murmelte bald excellent
grammatica contracta,
dumm wie ein Stock
hic haec hoc
bieder exerzierte,
lieh sich einen schwarzen Rock,
Kyronii Bier probierte.

Dort saß er als Misanthrop
und rot wie roter Klatschmohn
seinen Humpen fleißig hob
und konjugierte ‘amo’,
schluckte keck
Bierlein weg.
Liebe ihn verzehrte,
der mit Sack und Pack am Fleck
dem Lehrsaal den Rücken kehrte.

Mit erzürnter Miene trug
er Pufendorf und Grotius,
an die Wand mit Wut sie schlug,
verbiestert wie Stygotius,
sang: Hurra,
schrie: Wer da?
ließ dem Wirt zum Pfand da
Lexika, Colloquia
und Zopfens Varianta.

Drei Studiosi, ja, zu drei’n,
nach Stockholm promenierten,
kehrten im Drei Römer ein,
in “Stube 4” gastierten.
Mowitz war
im Talar,
setzte sich als Praeses,
wacker trank wie ein Scholar
und setzte neue Theses.

Erste Thesis führt’ er an:
ob denn Moral und Sitte
einem echten Bacchi Mann
die Bierdiät gebiete.
Ratio? –
Contra! – Pro!
Nein und Ja es schallte,
Mowitz sagte: Posito!
und Posito! es hallte.

Zweite Thesis setzte er:
ob sich denn unterscheide
ein Faß Bier und irgendwer
mit Bier im Eingeweide.
Cogito! –
Dubito!
einer lauthals brüllte.
Mowitz sagte: Habeo!
Der Wirt die Krüge füllte.

Dritte Thesis dann zum End!
Doch Praeses fiel vom Stuhle,
und mit ihm ein Opponent
in gleicher Kapriole.
Fredman kam
mit Tamtam,
Mädchen und Musiken;
die Gelehrten wurden zahm
wie Esel und Burricken.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS29-sv -Grannas Lasse! Klang på lyran

Gästgivar-Gården.

Grannas Lasse! Klang på lyran,
Lät oss dänga, flänga.
Spela Jerker, slå ut fyran,
Femman, sexan, hej!
Trumf i bordet; mera klöver;
Se vad trumf de slänga.
Olle du en trumf behöver.
Pelle akta dej!
Olle stå ej der å nicka;
Kan du intet sticka?
Kerstin lilla, hör du flicka,
Ge mig än ett stop;
Hör på myntet, hör du klangen?
Guld är mer än rangen;
Olle! spänn för tre pars vangen.
Ut nu allihop.

Häng ej skägget uti stopet;
Torka dig om truten;
Hållkarln ropar, hör du ropet?
Vräk dig ut på gåln.
Drick mig till, bjud Marjo dricka,
Tag hit tobaks struten.
Men ändå så mått jag licka
Ut och vattna fåln.
Prutt och Pro! håll hästen stilla,
Selpinn sitter illa.
Lät nu Pinnkarreten trilla,
Och kör i fullt språng.
Farväl Lasse, Jöns och Lisken;
Olle län mig Pisken;
Vanten ligger där på disken.
Kör nu. Hej allons!

Kerstin dansar, rör på spelet,
Olle ler och juckar;
I var dans har han det felet,
Att han pruttar till;
Och när Olle sig utskämmer,
Kerstin står och suckar.
Hör hur Lasse lyran stämmer,
Spelar som han vill.
Ring i ring, och sväng på klacken,
Viga som Polacken!
Ut ur stugan, ut på backen!
Hållet kommer in.
Sluten gubbar nu vårt lanter;
Ifrån alla kanter
Komma Skälmar, Arrestanter;
Var en skjutsar sin.

FS29-dt -Lasse, komm! die Leier rühre

DER GASTHOF

Lasse, komm! die Leier rühre,
laß Musik erschallen!
Mach schon, Jerker! stich die Viere,
Fünfe, Sechse drauf!
Trumpf! Sieh, wie die Piken fliegen!
Ha, die Trümpfe fallen.
Olle, laß die Dame liegen.
Pelle, he! paß auf!
Olle, hör schon auf zu nicken,
nimm eins von den Piken!
Lasset uns am Wein erquicken!
Kerstin, einen Krug!
Sieh die Münze, wie sie springet,
Höre, wie sie klinget!
Olle schon den Wagen bringet.
Nun ist es genug!

Häng den Bart nicht in die Kanne,
Trockne deine Wange!
Roßknecht ruft schon beim Gespanne
und will endlich los.
Prosit, Marjo, an der Schänke!
Gib die Tabakstange;
doch erst führe ich zur Tränke
mein kreuzbraves Roß.
Prust und brr! Halt still das Fohlen,
mußt die Deichsel holen!
Olle, laß den Wagen rollen,
faß den Peitschenknauf!
Lebt wohl, Lisken, Jöns und Lasse!
Dunkel ist die Gasse.
Ach, der Handschuh liegt beim Fasse.
Fahr im vollen Lauf!

Kerstin tanzet; Spielwerk, töne!
Olle schlingert kräftig,
läßt – pardon – mit Urgedröhne
einen Wind entfliehn.
Seht nur Olle, welch ein Freier!
Kerstin seufzet heftig.
Lasse stimmet seine Leier,
spielt und nimmt ‘nen Priem.
Dreh dich wendig auf den Hacken,
so wie die Polacken!
Wollt ihr euch nun endlich packen!
Kutscher, lade ein!
Karten weg, ihr Krugvaganten!
Seht, von allen Kanten
kommen Schelme, Arrestanten.
Alle fahren heim.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

FS30-sv -Hör Trumpetarn, alarm!

Vid Turkens Audiens 1773.

Tromb. – – – Hör Trumpetarn, alarm!
Han blåser för skvadronen;
Så stolt i divisionen
Den modige Dragonen
Han lyfter sin arm;
Han med sin blanka klinga
Trotsar Martis harm,
Vill döden själv omringa,
Lustig röd och varm.
Stöt i trompeten, larm!

Tromb. – – – Vänster sväng, rätta Er!
Ach se vad ekvipager!
Lakejer med plumager
Och Turkar med moustacher
Så präktigt man ser;
Se Turken med Turbanen
Huru milt han ler;
Den mordiska Morjanen
Iris hjärtat ger.
Stöt i trompeten mer!

Tromb. – – – Fönstren öppnas, slå i
Båd kaffe och likqueurer;
Giv famntag och douceurer;
Adonis Astrild förer
Ifrån Barbari.
Den där med manteln röder,
Vem är den? lät si;
Det är Hov-slaktarn, bröder,
Ifrån Tripoli.
Alarm och röveri!

Tromb. – – – Sicken Turk, se på den!
Se hur Turbanen strålar
Av pärlor, guld och nålar;
Förgyllda vagnen prålar
Med Sjörövaren;
Han andas tungt och flåsar,
Och den djävulen
I sina tiggar-påsar
Samlar penningen;
Sen far han hem igen.

FS30-dt -Hört! Trompeter, Alarm!

DIE AUDIENZ DES TÜRKEN 1773

Tromb. – – – Hört! Trompeter, Alarm!
Er bläst für die Schwadrone.
Der mutige Dragoner,
so stolz im Bataillone,
hebt seinen starken Arm,
daß er mit blanker Klinge
trotze Martis Harm
und selbst den Tod bezwinge,
lustig, rot und warm,
so rückt er vor im Schwarm.

Tromb. – – – Linksum schwenkt und schaut her!
Ach, seht die Equipagen,
Lakaien mit Plumagen
und Türken mit Moustachen,
großmächtig, schwarz und schwer!
Sieh da, der Turban-Türke,
milde lächelt er;
der mörderische Schurke
ehret Iris sehr.
Blas die Trompete mehr!

Tromb. – – – Offne Fenster dort, sieh!
Kaffee und Kandis rühret!
Liqueur die Liebe schüret.
Adonis Amor führet
zu den Barbaren nie.
Der mit der roten Kutte,
sag, wie heißt er, wie?
Ein Schlächter, rot vom Blute,
Aga von Tripoli.
Alarm! Piraterie!

Tromb. – – – Seht an den Muselman,
mit Perlen, goldnen Schnallen,
seht Schmuck am Turban strahlen
und Gold am Wagen prahlen,
seht den Piraten an!
Er keucht, bläht auf die Backe,
seht den Satan an!
In seinem Bettelsacke
häuft er Schätze an,
um danach heimzufahrn.

Übersetzung: Klaus-Rüdiger Utschick, © 1998

Weiter zu Nr. 31 - 65